Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-01-2012, 08:39 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Bảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình tái sản xuất xã hội

Bảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình tái sản xuất xã hội

Số trang: 20
Dung lượng 20.06 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

I. Những vấn đề chung về bảo hiểm:

1. Phương thức
2. Khái niệm hoạt động của bảo hiểm

II. Bảo hiểm kinh doanh:

1. Những vấn đề chung về BHKD
1.1. Khái niệm.
1.2. Hình thức BHKD
1.2.1.Phân loại theo đối tượng bảo hiểm
1.2.2. Phân loại theo phương thức bảo hiểm
2. Cơ chế hình thành, phân phối và sử dụng quỹ BHKD
2.1 Cơ chế hình thành quỹ BHKD
2.1.1.Vốn kinh doanh
2.1.2 Doanh thu và thu nhập
2.2.Phân phối và sử dụng quỹ BHKD
2.2.1.Ký quỹ
2.2.2.Quỹ dự trữ bắt buộc
2.2.3.Bồi thương tổn thất và trả tiển bảo hiểm
2.2.4.Dự phòng nghiệp vụ
2.2.5. Nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước
2.2.6.Chế độ phân phối lợi nhuận
3. Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp KDBH ở Việt Nam
3.1. Hoạt động chung của các doanh nghiệp KDBH ở Việt Nam
3.2. Hoạt động của các doang nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực
bảo hiểm nhân thọ
4. Vai trò của KDBH trong quá tình tái sản xuất xã hội
4.1. Góp phần bảo tồn vốn sản xuất trong kinh doanh và đời sống của người tham gia bảo hiểm
4.2. Hỗ trợ và thực hiện các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất
4.3. Góp phần giảm chi và tăng tích luỹ

KẾT LUẬN


Trả Lời Với Trích Dẫn