Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-26-2012, 08:18 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 7,729


Báo cáo tổng hợp về Tổng Công ty Xăng dầu - PETROLIMEX

Số trang: 30
Dung lượng 51.02 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH XĂNG DẦU VIỆT NAM QUA NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 2

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU MỠ 2
II. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 6

PHẦN II: PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - ĐÁNH GIÁ
ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU (2000-2001) 10

I. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU XĂNG DẦU 10
II. TÌNH HÌNH BÁN XĂNG DẦU 11
III. PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG 12
IV. PHÂN BỔ NGUỒN HÀNG THEO KHU VỰC 13
V. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ 13
VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN 16
VII. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG 16
VIII. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
ĐIỀU HÀNH KINH DOANH NĂM 2000 - 2001 17
1. Tình hình chung: 17
2. Kết quả kinh doanh năm 2000 18
3. Một số giải pháp điều hành kinh doanh 6 tháng đầu năm 2001 18
4. Đánh giá ưu, nhược điểm 19
5. Một số định hướng hoạt động trong năm 2001 20

PHẦN III: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP 21

I. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ THEO
CÁC HOẠT ĐỘNG TÁC NGHIỆP 21
1. Công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá 21
2. Công tác quản trị mua hàng. 23
3. Công tác quản trị hàng tồn kho 24
4. Những công tác quản trị nhân sự: 25
5. Công tác quản trị tài chính 27
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 27
1. Công tác hoạch định: 27
2. Công tác tổ chức điều hành: 28

KẾT LUẬN 29

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn