Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-18-2012, 03:52 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Báo cáo tổng hợp về công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội

Số trang: 26
Dung lượng 23.13 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Phần thứ nhất: Giới thiệu về công ty kinh doanh thép và Vật tư Hà Nội

I. Đặc điểm chung của công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của công ty
II. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của công ty kinh doanh thép và Vật tư Hà Nội
1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2. Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty
3. Đặc điểm tình hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Phần thứ hai: Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán của công ty

I. Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của công ty
1. Phân cấp quản lý tài chính của công ty
2. Công tác kế hoạch – tài chính
II. Tình hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty
III. Công tác kế toán
1.Kế toán quá trình mua hàng và thanh toán tiền hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá
3. Kế toán tài sản cố định và tài sản bằng tiền
4. Kế toán khấu hao tài sản cố định
5. Kế toán tiền lương, BHXH
6. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý công ty
7. Kế toán kết quả và phân phối kết quả tài chính
IV. Các báo cáo tài chính mà doanh nghiệp phải lập

Phần thứ ba: Đánh giá, nhận xét về một số mặt hàng kinh doanh của công ty

1. Thuận lợi
2. Khó khăn
3. Phương hướng phát triển kinh doanh của công ty

Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn