Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-17-2012, 06:40 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Báo cáo tổng hợp Tổng Công ty Rau quả Việt Nam

Số trang: 17
Dung lượng 15.47 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

- Tổng Công ty Rau quả Việt Nam là tổng Công ty Nhà nước bao gồm các đơn vị thành viên có cơ quan gắn bó với nhau về lợi ích KT, TC, CN - thị trường, tiếp thị dịch vụ cung ứng tiêu thu và đào tạo cán bộ hoạt động chủ yếu trong chuyên ngành rau quả.
- Tổng Công ty do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định thành lập theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường tích tụ tập trung, phân công CMH và hoàn toàn để thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao, nâng cao hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị trên, của toàn Tổng Công ty, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
Tổng Công ty có:
- Tư cách pháp nhân
- Điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý điều hành
- Con dấu, TK mở tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng trong nước, nước ngoài.
- Tên giao dịch quốc tế là Viet nam National Vegetable and fruit Copration viết tắt là Vegetex Co Việt Nam.
- Trụ sở chính đặt tại Số 2 Phạm Ngọc Thạch - quận Đống Đa - Hà Nội
- Vốn, tài sản, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vu số vốn do Tổng Công ty quản lý
- Bảng cân đối tài sản, các quỹ tập trung theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ tài chính
- Tổng Công ty được quản lý bởi hoạt động giá trị và được điều hành bởi Tổng giám đốc.
- Tổng Công ty chịu sự quản lý Nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền thuộc Chính phủ, UBND tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung Ương, đồng thời chịu sự quản lý của cơ quan này với tư cách là cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với DNNN theo quy định tại Luật DNNN và các quy định khác của pháp luật.
- Tổ chức Đảng CSVN trong tổng Công ty hoạt động theo hiến pháp, pháp luật của Nhà nước CNXH CNVN và các quy định của Đảng CSVN.
Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác trong tổng Công ty hoạt động theo hiến pháp và pháp luật.
* Quyền của tổng Công ty.
Tổng Công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác của Nhà nước giao theo quy định, của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà nước giao.
Tổng Công ty có quyền giao lại cho các đơn vị trên quản lý, sử dụng các nguồn lực mà tổng Công ty đã nhận của Nhà nước, chính những nguồn lực đã giao cho đơn vị trong trường hợp cần thiết, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn tổng công ty.
Tổng công ty có đầu tư, liên doanh, liên lết, góp vốn cổ phần, mua một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp khác theo qui định của pháp luật.
Tổng công ty có quyền chuyển nhượng, thay thế, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của công ty từ những thiết bị nhà xưởng quan trọng theo qui định của chính phủ, nhà nước có thẩm quyền cho phé trên nguyên tắc bảo toàn phát triển vốn đối với đất đai tài nguyên thuộc quyền quản lý, sử dụng của tổng công ty khi thực hiện theo luật đất đai đến tìa nguyên khoáng sản
Tổng công ty có quyền tổ chức quản lý kinh doanh như sau:
Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ của Nhà nước giao.
Đổi mới công nghệ trang thiết bị
Đặt chi nhánh tại văn phòng đại diện của tổng Công ty trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Báo cáo tổng hợp Tổng Công ty Rau quả Việt Nam

Trả Lời Với Trích Dẫn