Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-17-2012, 07:10 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Báo cáo tổng hợp Công ty TNHH Thương mại và Dịch thuật ASEN

Số trang: 27
Dung lượng 32.8 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I . QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ASEN 2

I. QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN 2
1. Giới thiệu chung 2
2. Thông tin chung 2
3. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại và Dịch thuật ASEN 2
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH 3
1. Nhiệm vụ, ngành nghề chủ yếu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch thuật ASEN 3
2. Quy mô tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và mạng lưới hoạt động 4
III. BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 5
1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 5
2. Tổ chức bộ máy kế toán 6

PHẦN II. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ASEN 8

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 8
1. Bảng cân đối kế toán 8
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 10
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 12
1. Phân tích tình hình cơ cấu tài sản và nguồn vốn 12
1. 1. Phân tích tình hình cơ cấu tài sản 12
1. 2. Phân tích tình hình cơ cấu nguồn vốn 13
2. Phân tích khả năng thanh toán 14
2. 1. Hệ số thanh toán hiện hành 14
2. 2. Khả năng thanh toán nhanh 14
2. 3. Hệ số đầu tư 15
3. Phân tích hiệu quả sinh lời 15
3. 1. Hệ số lợi nhuận trên doanh thu 15
3. 2. Hệ số quay vòng của vốn 16
3. 3. Lợi nhuận vốn kinh doanh 16
4. Phân tích khả nưng chi trả thực tế của Công ty 17
4. 1. Khả năng thanh toán ngắn hạn 17
4. 2. Khả năng trả hết các khoản nợ 17
4. 3. Khả năng chi trả tức thời 18
5. Kết luận chung 18
III. TÌNH HÌNH VỀ LAO ĐỘNG VÀ MỨC LƯƠNG CỦA CÔNG TY 19

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ASEN 20

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ASEN 20
1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của Công ty 20
2. Những điều đạt được của Công ty TNHH Thương mại và Dịch thuật ASEN 20
3. Những tồn tại của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Thuật ASEN 21
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 21
1. Kiến nghị 1 : Tăng vai trò quản lý 22
2. Kiến nghị 2 : Công tác kế toán 22

KẾT LUẬN


Trả Lời Với Trích Dẫn