Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-17-2012, 06:31 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Báo cáo tổng hợp Công ty Lương Thực cấp I Lương Yên

Số trang: 85
Dung lượng 82.63 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Phần I: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh 3

I. Khái niệm hiệu quả kinh doanh 3
1. Khái niệm 3
2. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 6
2.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp 6
2.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 10
II. Phân loại hiệu quả kinh doanh 14
1. Xét theo phạm vi hoạt động 14
2. Xét theo thời gian hoạt động 14
3. Tiêu chuẩn hiệu quả 15
III. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 16
1. Chỉ tiêu tổng hợp 16
2. Chỉ tiêu bộ phận 17
IV. sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh 20
1. Đối với xã hội 20
2. Đối với doanh nghiệp 21

Phần II: Thực trạng sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của công ty lương thực cấp I Lương Yên 24

I. giới thiệu chung về công ty 24
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 24
2. Chức năng nhiệm vụ của công ty Lương Thực Cấp I Lương Yên 25
3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 26
3.1. Loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh 27
3.2. Nguồn vốn 27
3.3. Lao động 29
3.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật 30
4. Cơ cấu tổ chức của Công ty 31
4.1. Phòng tổ chức lao động 32
4.2. Phòng hành chính quản trị 33
4.3. Phòng tài chính kế toán 34
4.4. Phòng kinh doanh thị trường 35
4.5. Phòng kỹ thuật đầu tư 38
II. thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty 39
1. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua 39
1.1. Mặt hàng kinh doanh 39
1.2. Nguồn cung ứng 40
1.3. Khách hàng của Công ty 41
1.4. Đối thủ cạnh tranh chính 42
2. Kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty 43
2.1. Kết quả kinh doanh 43
2.2. Hiệu quả kinh doanh của Công ty 45
3. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của công ty những năm qua 51

Phần III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty lương thực cấp i lương yên 59

I. Phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh của công ty 59
1. Định hướng chung 59
2. Mục tiêu phát triển kinh doanh của công ty năm 2006 59
II. CáC giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty 60
1. Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý của Công ty 60
1.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Công ty: 60
1.2. Hoàn thiện cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh trong Công ty 61
2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 62
2.1 Thành lập tổ chuyên trách công tác nghiên cứu thị trường như là một bộ phận trực thuộc phòng kinh doanh. 62
2.2. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng chiến lược thị trường. 64
2.3. Tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường 66
2.4. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường. 67
3. Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 69
4. Đẩy mạnh áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh 73
5. Tăng cường tiết kiệm chi phí, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả 75
5.1. Tăng cường tiết kiệm chi phí 75
5.2. Tận dụng các nguồn vốn 76
5.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 78
6. Khai thác tối đa các nhân tố nội lực khác trong công ty 79

Kết luận 81

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Báo cáo tổng hợp Công ty Lương Thực cấp I Lương Yên

Trả Lời Với Trích Dẫn