Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-17-2012, 06:49 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Báo cáo tổng hợp Công ty công trình đường thủy

Số trang: 57
Dung lượng 75.16 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY.

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty.
1.1.1.1 Giới thiệu về Công Ty Công Trình Đường Thủy.
1.1.1.2 Những thành tích đạt được.
1.1.2. Đặc điểm kỹ thuật của Công ty.
1.1.2.1 Số lượng lao động.
1.1.2.2 Số lượng hạng mục công trình và giá trị sản lượng.
II/ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
1.2.1 Đặc điểm về thị trường.
1.2.1.1 Địa bàn hoạt động của công ty.
1.2.1.2 Một số công trình tiêu biểu mà công ty đã xây dựng.
1.2.2 Đặc điểm sản phẩm xây dựng.
1.2.2.1 Nhóm công trình mà công ty xây dựng.
1.2.2.2 Đặc điểm sản phẩm.
1.2.2.3 Nhóm công trình mà công ty có ưu thế.
1.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất.
1.2.3.1 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất.
1.2.3.2 Diễn giải sơ đồ.
III/ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY
1.3.1 Cơ cấu tổ chức và hoạt động tại công ty.
1.3.1.1 Khái quát chung.
1.3.1.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công Ty.
1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty.

PHẦN 2 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY.

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN.
2.1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán.
2.1.1.1 Khái quát chung.
2.1.1.2 Sơ đồ và diễn giải về bộ mày kế toán tại công ty.
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy kế toán.
II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN.
2.2.1 Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán.
2.2.1.1Khái quát chung về hệ thống chứng từ kế toán công ty áp dụng.
2.2.1.2 Các loại chứng từ sử dụng .
2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán.
2.2.2.1 Khái quát hệ thống tài khoản kế toán áp dụng.
2.2.2.2 Một số tài khoản tổng hợp áp dụng từ hệ thống kế toán thống nhất.
2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán.
2.2.3.1 Đặc điểm chung.
2.2.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán.
2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán.
ã Các báo cáo kế toán sử dụng.
ã Thời gian lập.
ã Bộ phận lập.
ã Đơn vị tiếp nhận báo cáo.
III. MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CƠ BẢN TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY.
2.3.1 Kế toán tài sản cố định.
2.3.1.1 Đặc điểm.
2.3.1.2 Quy trình luân chuyển chứng từ.
2.3.1.3 Phương pháp hạch toán.
2.3.2 Kế toán nguyên vật liệu.
2.3.2.1 Đặc điểm.
2.3.2.2 Quy trình luân chuyển chứng từ.
2.3.2.3 Phương pháp hạch toán.
2.3.3 Kế toán tiền lương.
2.3.3.1 Đặc điểm.
2.3.3.2 Quy trình luân chuyển chứng từ.
2.3.3.3 Phương pháp hạch toán.

PHẦN 3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐỜNG THỦY

3.1 Đánh giá chung.
3.2 Đánh giá thực trạng công tác kế toán tại công ty.
3.2.1 Những ưu điểm.
ã Vận dụng hệ thống tài khoản.
ã áp dụng hình thức sổ kế toán.
ã Lập báo cáo tài chính.
ã Tổ chức các phần hành kế toán.
ã Hiện đại hoá bộ máy kế toán.
3.2.2 Những tồn tại.
ã Phân công lao động kế toán.
ã Luân chuyển chứng từ.
ã Hạch toán các phần hành.
ã Hiện đại hoá bộ máy kế toán.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Báo cáo tổng hợp Công ty công trình đường thủy

Trả Lời Với Trích Dẫn