Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-23-2012, 07:58 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Báo cáo thực tập tổng hợp về Tổng công ty đường sông Miền Bắc

Số trang: 37
Dung lượng 46.37 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

A. Tổng quan về Tổng công ty đường sông Miền Bắc 6

1.Quá trình hình thành và phát triển 6
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 11
2.1. Ngành nghề sản xuất kinh doanh 11
2.2. Sản phẩm, loại hàng hoá 12
2.3. Tình hình sản xuất kinh doanh 12
3. Đặc điểm về quản lý 14
3.1. Bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 14
3.2. Công tác quản lý 16

B. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại đơn vị 17

1. Tổ chức bộ máy kế toán 17
1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 17
1.2. Mối quan hệ tổ chức bộ máy kế toán với bộ máy quản lý chung 19
2. Thông tin kế toán 20
3. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán 20
3.1. Hệ thống tài khoản 20
3.2. Hệ thống chứng từ 21
3.3. Hệ thống báo cáo tài chính 23
3.4. H ệ thống sổ sách 23
4.Kế toán một số phần hành ở đơn vị 27
4.1. Hạch toán tài sản cố định 27
4.2. Hạch toán tiền lương,các khoản trích theo lương và thanh toán 31
với người lao động
4.3. Hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
4.4. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán

C. Đánh giá công tác tổ chức kế toán tại Tổng công ty đường sông Miền Bắc

1. Ưu điểm
2. Những tồn tại
3. Kiến nghị

D. Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn