Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-23-2012, 09:14 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty giầy Thăng Long

Số trang: 55
Dung lượng 78.74 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty giầy Thăng Long.

1.1.Quá trình hình thành và phát triển.
1.2.Những nét khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
1.2.1.Tình hình sử dụng lao động.
1.2.2.Tình hình sử dụng vốn.
1.2.3.Tình hình sản xuất tiêu thụ.
1.3.Đặc điểm sản xuất và tổ chức bộ máy sản xuất .
1.3.1.Quy trình công nghệ.
1.3.2.Tổ chức bộ máy sản xuất .
1.4.Tổ chức quản lý tại công ty .
1.5.Tổ chức bộ máy kế toán.

2.Công tác hạch toán kế toán tại công ty giầy Thăng Long.

2.1.Hạch toán vốn bằng tiền.
2.1.1.Đặc điểm hạch toán vốn bằng tiền.
2.1.2.Hạch toán tiền mặt tại quỹ.
2.1.3.Hạch toán tiền gửi ngân hàng.
2.2.Hạch toán tài sản cố định
2.2.1.Đặc điểm TSCĐ tại công ty
2.2.2.Chứng từ sử dụng và quá trình luân chuyển chứng từ.
2.2.3.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản trong hạch toán TSCĐ
2.2.4.Hạch toán chi tiết và tổng hợp TSCĐ,hao mòn TSCĐ
2.3.Hạch toán nguyên vật liệu,công cụ ,dụng cụ
2.3.1.Đặc điểm nguyên vật liệu
2.3.2.Phương pháp tính giá nguyên vật liệu
2.3.3.Đặc điểm công cụ dụng cụ
2.3.4.Chứng từ sử dụng khi hạch toán NVL, công cụ,dụng cụ.
2.3.5.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản
2.3.6.Hạch toán chi tiết và tổng hợp NVL, công cụ, dụng cụ
2.4.Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.4.1.Các chứng từ sử dụng
2.4.2.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản trong hạch toán tiền
lương và các khoản trích theo lương
2.4.3.Hạch toán chi tiết và tổng hợp
2.5.Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
2.5.1.Đặc điểm tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
2.5.2.Vận dụng hệ thống tài khoản trong hạch toán chi phí sản
xuất và tính giá thành
2.5.3.Hạch toán chi tiết và tổng hợp

3.Một số nhận xét và kiến nghị về công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty giầy Thăng Long

3.1.Nhận xét chung về bộ máy kế toán
3.2. Ý kiến về hạch toán ngoại tệ
3.3. Ý kiến về hạch toán nguyên vật liệu
3.4. Ý kiến về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.5.Ý kiến về việc xác định đối tượng tập hợp chi TSCĐ
3.6. Ý kiến về các khoản trích trước tiền lương phép và sửa chữa lớn TSCĐ

Kết luận

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty giầy Thăng Long

Trả Lời Với Trích Dẫn