Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-23-2012, 07:56 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thủy

Số trang: 28
Dung lượng 38.94 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I : NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ.

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công trình đường thuỷ.
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty công trình đường thuỷ.
1.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của công ty công trình đường thuỷ.
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty công trình đường thuỷ.
2.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty công trình đường thuỷ.
2.2. Quy trình công nghệ và sản phẩm của công ty công trình đường thuỷ.
2.3. Kết quả kinh doanh.

PHẦN II : NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ.

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty công trình đường thuỷ.
2. Đặc điểm tổ chức công tác Kế toán của công ty Công trình đường thuỷ.
2.1. Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán
2.2. Chứng từ kế toán
2..3. Hệ thống tài khoản kế toán.
2.4. Hệ thống sổ kế toán.
2.5. Hệ thống báo cáo kế toán.
3. Đặc điểm quy trình kế toán của các phần hành kế toán chủ yếu tại công ty Công trình đường thuỷ.
3.1. Quy trình hạch toán kế toán TSCĐ.
3.1.1. Tổ chức hạch toán ban đầu.
3.1.2. Hạch toán chi tiết.
3.1.3. hạch toán tổng hợp.
3.2. Quy trình hạch toán kế toán vật tư
3.2.1 Các nghiệp vụ nhập kho ( mua ngoài, tự sản xuất, thu hồi từ sản xuất, được cấp phát, vay mượn, thanh toán)
A- Hạch toán ban đầu cho nghiệp vụ nhập kho
3.2.1 Các nghiệp vụ xuất kho (xuất dùng, xuất bán, xuất kiên doanh, xuất để thanh toán)
A- Hạch toán ban đầu cho nghiệp vụ xuất kho.
B - Tổ chức hạch toán chi tiết vật tư theo phương pháp thẻ song song
C - Tổ chức hạch toán tổng hợp
3.3. Quy trình hạch toán kế toán chi phí của quá trình sản xuất
3.3.1. Tổ chức hạch toán ban đầu.
3.3.2. Tổ chức hạch toán chi tiết chí phí sản xuất
3.3.3 - Tổ chức hạnh toán tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ.

1. Nhận xét chung về tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức bộ máy kế toán.
2. Đánh giá tổ chức hạch toán kế toán tại công ty.
2.1. Những ưu điểm và những kết quả đạt được.
2.2. Những tồn tại.


Trả Lời Với Trích Dẫn