Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-21-2012, 10:40 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Báo cáo thực tập tổng hợp về chi nhánh ngân hàng nông nghiệp đông Hà Nội

Số trang: 41
Dung lượng 31.28 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

1. Những nét chung về chi nhánh NHNo & PTNT Đông Hà Nội

1.1 Chức năng và nhiệm vụ của NHNo & PTNT Đông Hà Nội
NHNo & PTNT Đông Hà Nội được thành lập từ tháng 7 năm 2003.Đây là chi nhánh cấp 1 thuộc NHNo & PTNT Việt Nam, là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu riêng và bảng cân đối kế toán, đại diện theo uỷ quyền của NHNo & PTNT Việt Nam, có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của NHNo & PTNT Việt Nam, chịu sự rằng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với NHNo & PTNT Việt Nam. Chi nhánh có trụ sở tại 23B Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Nhưng hiện nay do trụ sở 23B Quang Trung đang sửa chữa nâng cấp nên chi nhánh tạm thời chuyển về địa chỉ 91 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Chi nhánh có các chức năng cơ bản sau :
- Trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo phân cấp của NHNo & PTNT Việt Nam trên địa bàn theo địa giới hành chính.
- Tổ chức điều hành kinh doanh và kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo uỷ quyền của Tổng giám đốc NHNo & PTNT Việt Nam.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao và lệnh của Tổng giám đốc NHNo & PTNT Việt Nam.
Nhiệm vụ của chi nhánh :
- Huy động vốn thông qua khai thác và nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác trong nước và nước ngoài bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ ; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu kỳ phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của NHNo & PTNT Việt Nam ; Tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, vốn uỷ thác của Chính phủ chính quyền địa phương và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của NHNo & PTNT Việt Nam ; Được phép vay vốn các tổ chức tài chính, tín dụng khác hoạt động tại Việt nam và tổ chức tín dụng nứoc ngoài khi được Tổng giám đốc NHNo & PTNT Việt Nam cho phép bằng văn bản ; Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của NHNo & PTNT Việt Nam ; Việc huy động vốn có thể bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ, vàng và các công cụ khác theo quy định.
- Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống và cho vay trung hạn, dài hạn nhằm thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
- Kinh doanh ngoại hối : huy động vốn và cho vay, mua, bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế. bảo lãnh, tái bảo lãnh, chiết khấu, tái chiết khấu bộ chứng từ và các DV khác về ngoại hối theo chính sách quản lý ngoại hối của chính phủ, NH Nhà nước và của NHNo & PTNT Việt Nam.
- Cung ứng các dich vụ thanh toán và ngân quỹ gồm cung ứng các phương tiện thanh toán, thực hiên các DV thanh toán trong nước cho khách hàng, thực hiện các DV thu hộ và chi hộ, thực hiện Dv thu và phát tiền mặt cho khách hàng, thực hiện các DV thanh toán khác theo quy định của Nh Nhà nước và NHNo & PTNT Việt Nam.
- Kinh doanh các DV ngân hàng khác như thu, phát tiền mặt ; mua bán vàng bạc ; maý rút tiền tự động DV thẻ ; két sắt, nhận bảo quản, cất giữ, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, thẻ thanh toán ; nhận uỷ thác cho vay của các tổ chức tài chính, tín dụng ; đại lý cho thuê tài chính...
- Tư vấn tài chính, tín dụng cho khách hàng dưới hình thức trực tiếp tư vấn cho khách hàng.
- Cân đối, điều hoà vốn kinh doanh đối với các chi nhánh cấp 2 phụ thuộc trên địa bàn.
- Thực hiện hạch toán kinh doanh vag phân phối thu nhập theo quy định của NhNo & PTNT VN.
- Đầu tư dưới các hình thức như gốp vốn, mua cổ phần của DN và các tổ chức KT khác khi được NHNo & PTNT VN cho phép.
- Bảo lãnh vay, thanh toán, thực hiện hợp đồng, dự thầu, bảo đảm chất lượng sản phẩm, hoàn thanht oán, đối ứng...
- Thực hiện các công tác tổ chức, cán bộ , đào tạo, lao động , tiền lương, thi đua, khen thưởng theo phân cấp uỷ quyền.
- Kiểm tra, kiểm toán nội bộ về việc chấp hành thể lệ, chế độ nghiệp vụ trong phạm vi địa bàn theo quy định của NHNo & PTNT VN.
- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, quy chế nghiệp vụ và văn bản pháp luật Nhà nước, NH Nhà nước và NHNo & PTNT VN liên quan đến hoạt động của các chi nhánh.
- Nghiên cứu, phân tích kinh tế liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng và đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp với kế hoạch KD của NHNo & PTNT VN và kế hoạch phát triển KTXH địa phương.
- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị lưu trữ các hình ảnh làm tư liệu phục vụ cho việc trực tiếp KD của chi nhánh cũng như quảng bá thương hiệu NHNo nói chung.
- Chấp hành đầy đủ các báo cáo, thống kê theo chế độ quy định và theo yêu cầu đột xuất của Tổng giám đốc NHNo & PTNTN VN.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội động quản trị, Tổng giám đốc NHNo & PTNT Việt Nam giao.

Trả Lời Với Trích Dẫn