Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-16-2012, 08:58 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Báo cáo thực tập tổng hợp Tổng công ty Dệt- May Hà Nội

Số trang: 53
Dung lượng 88.96 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY DỆT – MAY HÀ NỘI 1

1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 1
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng Công ty: 3
1.2.1. Chức năng: 3
1.2.2. Nhiệm vụ: 3
1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh: 4
1.3.1. Đặc điểm hoạt động: 4
1.3.2. Đặc điểm về các loại sản phẩm của Tổng Công ty: 5
1.3.3. Đặc điểm về lao động và tiền lơng: 6
1.3.4. Đặc điểm về tình hình quản lý vật t và tài sản cố định 7
1.3.5. Đặc điểm về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh 9
1.4. Công nghệ sản xuất và mô hình tổ chức Sản xuất – Kinh doanh……..12
1.4.1. Công nghệ sản xuất một số sản phẩm chủ yếu tại Tổng Công ty Dệt – May Hà 12
1.4.2. Mô hình tổ chức Sản xuất – Kinh doanh 13
1.5. Đặc điểm tổ chức quản lý của Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội 16
1.5.1. Cơ cấu quản lý của Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội 16
1.5.2. Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý trong Tổng Công ty: 18
1.5.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chức năng 19

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT – MAY HÀ NỘI 21

2.1. Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán 21
2.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán: 21
2.1.2. Lao động kế toán và phân công lao động kế toán 21
2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Tổng Công ty 24
2.2.1. Đặc điểm tổ chức chứng từ: 24
2.2.2. Đặc điểm tổ chức tài khoản kế toán: 25
2.2.3. Đặc điểm tổ chức sổ sách kế toán 30
2.2.4. Đặc điểm tổ chức báo cáo kế toán: 34
2.3. Đặc điểm tổ chức những phần hành kế toán chủ yếu 34
2.3.1. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ): 35
2.3.2. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm: 39

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT – MAY HÀ NỘI 43

3.1 Nhận xét chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Dệt may Hà Nội. 43
3.1.1. Những u điểm 43
3.1.2 Một số hạn chế cần hoàn thiện 44
3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội


Trả Lời Với Trích Dẫn