Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-28-2012, 08:01 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Báo cáo thu hoạch tai công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng

Báo cáo thu hoạch tai công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng

Số trang: 57
Dung lượng 88.97 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG 1 : CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ 3

1. Lịch sử hình thành và sự phát triển của công tyTNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng. 3
2. Chức năng và nhiện vụ của công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng. 4
3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng. 5
4. Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Phát Triển Mạng Lưới Toàn Cầu Nam Dũng. 7
4.1 Các bộ phận sản xuất và mối quan hệ 7
4.2 Quy Trình sản xuất chính : 7

CHƯƠNG II : CÔNG TÁC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG 9

2.1 Lao động và số lượng lao động 9
2.2. Quỹ thời gian lao động 12
2.3. Các hình thức trả lương cho cán bộ CNV 13
2.4. Phương pháp tính lương. 13
2.5. kế hoạch lao động tiền lương của công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng 16

CHƯƠNG 3 : CÔNG TÁC CUNG ỨNG VẬT TƯ 18

3.1.Phương pháp xây dựng mức tiêu dùng môt hoặc hai nguyên vật liệu chính 18
3.2. Định mức tiêu dùng NVL chính để sản xuất 1 hoăc 2 loại sản phẩm chính 19
3.3.Kế hoạch nguyên vật liệu đầu vào 20
3.3.1.Xác định nguyên vật liệu đầu vào 20
3.3.2 Xác định nguồn cung ứng vật tư. 21
3.3.3.Quản trị dự trữ vật tư và kiểm kê kho tàng 22
3.3.3.1.Quản trị dự trữ vật tư 22
3.3.3.2.Kiểm kê kho tàng 23
3.3.4.Quản trị tiếp nhận, cấp phát vật tư 24

CHƯƠNG 4 : CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ 32

4.1. Thống kê về thiết bị máy móc của công ty 32
4.2 Kế hoạch sửa chữa dự phòng máy móc thiết bị 35

CHƯƠNG 5 :CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 38

5.1. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp 38
5.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh 38
5.1.2 Cơ cấu vốn 38
5.2. Nhu cầu vốn 42
5.2.1 Vốn lưu động 42
5.2.2 Vốn cố định 44
5.3 Xác định nguồn hình thành vốn. 44

CHƯƠNG 6 : CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ 47

6.1. Danh mục mặt hàng. 47
6.2 Xác định giá thành và giá cả của sản phẩm. 47
6.3. Kế hoạch sản xuất và tiêu thu sản phẩm 49
6.4. Kế hoạch tác nghiệp 50

KẾT LUẬN 52

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết  

Tags
bao cao thu hoach tai cong

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài