Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 03-26-2012, 01:04 PM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiện

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là việc trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã mang lại cho Việt Nam những cơ hội cũng như những thách thức trong quá trình phát triển kinh tế. Trong cam kết gia nhập WTO, Việt Nam sẽ mở cửa thị trường hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, rà soát hệ thống pháp luật và chính sách để ban hành mới, bổ sung, sửa đổi theo chuẩn mực pháp lý của WTO và thông lệ quốc tế. Với tình hình đó, các doanh nghiệp thuộc ngành, các lĩnh vực hoạt động khác nhau phải tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đồng thời hình thành các tập đoàn kinh tế mạnh, làm nòng cốt cho quá trình phát triển của đất nước. Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty này hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Đây là mô hình kinh tế được hình thành từ rất sớm trên thế giới và hoạt động có hiệu quả.

Xuất phát từ yêu cầu quản lý và cung cấp thông tin kinh tế tài chính cũng như có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của tập đoàn hoặc tổng công ty, đòi hỏi phải có công cụ kế toán phản ánh tình hình này. Đó chính là Báo cáo tài chính hợp nhất.

Các quy định về việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con đã được quy định và hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng. Cho nên việc tổ chức hệ thống thông tin cho công tác kế toán được thuận lợi và dễ dàng. Trong khi đó, hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất ra đời cùng với sự xuất hiện của mô hình công ty mẹ - công ty con là một hệ thống báo cáo mới, rất phức tạp cần phải được nghiên cứu và hoàn thiện dần trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, quá trình hội nhập không chỉ là quá trình nhập khẩu các thông lệ kế toán quốc tế, bất chấp yêu cầu và khả năng của nên kinh tế Việt Nam. Chúng ta cần ý thức sâu sắc những gì mình đang có, những gì mình cần có và phải có một lộ trình thích hợp để đạt được chúng.

Với tinh thần đó, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn hiện” để củng cố về cơ sở lý luận, thực trạng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất từ đó có những nhận xét, đánh giá khách quan và đề xuất các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện đảm bảo hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất là công cụ kế toán cung cấp thông tin một cách khoa học, hợp lý và trung thực tình hình tài chính của tập đoàn (tổng công ty). Từ đó đáp ứng được phần nào yêu cầu của các cấp quản lý, của nhà đầu tư và các bên có liên quan...

Kết cấu của luận văn được thiết kế như sau:

Phần mở đầu

Chương 1: Lý luận chung và các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính hợp

nhất

Chương 2: Thực trạng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo hướng dẫn của chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chương 3: Nhận xét, đánh giá và hệ thống giải pháp hoàn thiện báo cáo tài chính hợp nhất

Phần kết luận

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp hệ thống, phương pháp tiếp cận mục tiêu, phương pháp so sánh, đối chiếu, phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp

Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất năm và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. Trong khuôn khổ luận văn này chỉ nghiên cứu về cách lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất năm. Chủ yếu là bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất thông qua mô hình công ty mẹ - công ty con, xung quanh các vấn đề về hợp nhất kinh doanh, đầu tư vào công ty liên kết, hợp đồng liên doanh và việc chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài.

Mặc dù đã có nhiều tâm huyết song không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả mong nhận được những đóng góp của Hội đồng bảo vệ cũng như quý vị có quan tâm nhằm hoàn thiện luận văn.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn