Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-14-2012, 09:04 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Bàn về kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng phải trả trong chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

Số trang: 35
Dung lượng 76.24 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO VÀ DỰ PHÒNG PHẢI. 2

1.1. Bản chất dự phòng và dự phòng phải trả 2
1.1.1. Các khoản dự phòng và các khoản nợ tiềm tàng 2
1.1.2. Mối quan hệ giữa các khoản dự phòng và nợ tiềm tàng 3
1.2. Nguyên tắc kế toán các khoản dự phòng và dự phòng phải trả. 3
1.2.1. Điều kiện để ghi nhận một khoản dự phòng và dự phòng phải trả 4
1.2.2. Các yếu tố trong điều kiện 4
1.2.2.1. Nghĩa vụ pháp lý 4
1.2.2.2. Nghĩa vụ liên đới 4
1.2.2.3. Sự kiện đã xảy ra 5
1.2.2.4. Nghĩa vụ nợ 6
1.2.2.5. Sự giảm sút lợi ích kinh tế có thể xảy ra 6
1.2.2.6. Ước tính đáng tin cậy về nghĩa vụ nợ phải trả 7
1.2.2.7. Nợ tiềm tàng 7

PHẦN II : CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH VỀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG HÀNG TỒN KHO VÀ DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ 8

2.1. Lịch sử kế toán thế giới về dự phòng giảm giá hang tồn kho và dự phòng phải trả 8
2.1.1. Giai đoạn trước CMKT VN số 18 ra đời 8
2.1.2. Giai đoạn sau CMKT VN số 18 ra đời 8
2.2. Chế độ về kế toán dự phòng hàng tồn kho và dự phòng phải trả. 9
2.2.1. Kế toán dự phòng hàng tồn kho 9
2.2.1.1. Đối tượng áp dụng 9
2.2.1.2. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 10
2.2.1.3. Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 11
2.2.2. Kế toán dự phòng phải trả 12
2.2.2.1. Đối tượng 12
2.2.2.2. Quy định cụ thể 12
2.3. Cách ghi chép các nghiệp vụ vào tài khoản kế toán. 14
2.3.1. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 14
2.3.1.1. Tài khoản sử dụng : 14
2.3.1.2. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 15
2.3.1.3. Sơ đồ kế toán 15
2.3.2. Hạch toán dự phòng phải trả 16
2.3.2.1. Tài khoản sử dụng : 16
2.3.2.2. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 17
2.3.2.3. Sơ đồ kế toán 21
2.4. Trình bày báo cáo tài chính 22

PHẦN III 2: THỰC TRẠNG CÙNG MỘT SỐ SUY NGẪM NHẦM HOÀN THIỆN CÁC KHOẢN MỤC DỰ PHÒNG 23

3.1. Đánh giá 23
3.1.1. Ưu điểm 23
3.1.2. Những tồn tại 23
3.2. Giải pháp 25
3.2.1. Về điều kiện lập dự phòng đối với nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ dung cho sản xuất sản phẩm 25
3.2.2. Về công thức tính mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 27
3.2.3. Phương pháp hạch toán khoản trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 28
3.2.4. Về xử lý các khoản dự phòng khi hoàn nhập 29

KẾT LUẬN 30

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn