Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-18-2012, 06:16 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Bản sắc dân tộc trong văn xuôi triều ân

MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU .................................................. .............................................. 1
1. Lý do chọn đề tài.............................................. ................................. 1
2. Lịch sử vấn đề .................................................. ................................. 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................. .. 5
3.1. Đối tượng nghiên cứu: .................................................. ............. 5
3.2. Phạm vi nghiên cứu: .................................................. ................ 5
4. Mục đích nghiên cứu .................................................. ...................... 5
5. Phương pháp nghiên cứu .................................................. ............... 5
6. Cấu trúc luận văn .................................................. ........................... 6
PHẦN NỘI DUNG .................................................. .......................................... 7
Chương 1: VÀI NÉT VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ SỰ NGHIỆP
SÁNG TÁC CỦA NHÀ VĂN TRIỀU ÂN .................................................. .......... 7
1.1. Bản sắc văn hóa dân tộc .................................................. .............. 7
1.1.1. Văn hóa và bản sắc văn hóa Việt Nam .................................. 7
1.1.2. Đặc điểm văn hóa dân tộc (Tày, Dao) ................................. 10
1.2. Sáng tác của Triều Ân trong dòng chảy của văn học các dân
tộc thiểu số Việt Nam hiện đại .................................................. ......... 22
1.2.1. Đôi nét về văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện
đại .................................................. .............................................. 22
1.2.2. Sáng tác của Triều Ân .................................................. ....... 23
Chương 2: NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG
VĂN XUÔI TRIỀU ÂN............................................... .................................... 34
2.1. Phương diện phong tục tập quán ................................................ 34
2.1.1. Văn hoá Tày, Dao qua lễ hội, chợ phiên ............................. 35
2.1.2. Văn hóa Tày, Dao qua hôn nhân ......................................... 39
2.1.3. Tập quán sinh nở và lễ đầy tháng tuổi của đồng bào Tày,
Dao .................................................. ............................................. 44
2.1.4. Văn hoá Tày, Dao trong tổ chức đời sống cộng đồng .......... 47
2.2. Phương diện nghề thủ công và trang phục ................................ 54
2.2.1. Nghề thủ công .................................................. ................... 54
2.2.2. Vẻ đẹp trang phục .................................................. ............. 58
2.3. Văn hóa Tày, Dao qua y học dân tộc ......................................... 63
2.4. Dấu ấn văn hóa Tày, Dao ở phương diện đời sống văn nghệ,
tín ngưỡng và tâm hồn .................................................. ..................... 70
2.4.1. Đời sống văn nghệ .................................................. ............ 70
2.4.2. Đời sống tín ngưỡng .................................................. ......... 80
2.4.3. Đời sống tâm hồn .................................................. .............. 80
Chương 3: MỘT SỐ PHưƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN BẢN
SẮC DÂN TỘC TRONG VĂN XUÔI TRIỀU ÂN ........................................ 85
3.1. Nghệ thuật tổ chức cốt truyện .................................................. ... 85
3.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật .................................................. .. 97
3.2.1. Đặc tả ngoại hình nhân vật ................................................. 97
3.2.2. Xây đựng nhân vật đa diện ................................................ 101
3.3. Nghệ thuật sử dụng ngôn từ .................................................. .... 106
3.3.1. Ngôn ngữ mang đậm dấu ấn miền núi ............................... 107
3.3.2. Ngôn ngữ đậm chất thơ .................................................. ... 111
PHẦN KẾT LUẬN .................................................. ...................................... 115
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết  

Tags
kich ban ve ban sac dan toc

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài