Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 04-22-2012, 04:46 AM
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Bài tập mạng máy tính

Bài tập mạng máy tính


Bài 1: Cho 3 địa chỉ IP sau:
A: 192.168.1.10/27=>11000000 10101000 00000001 00001010
B:192.168.1.30/27=>11000000 10101000 00000001 00011110
C:192.168.1.40/27=>11000000 10101000 00000001 00101000
a.Tìm subnetmask,các địa chỉ mạng con, hãy cho biết những địa chỉ nào là cùng mạng con
b.Hãy tìm địa chỉ broadcast và liệt kê các địa chỉ host của các máy con trên.

Bài làm:
a.Ta thấy 3 địa chỉ trên (A,B,C) đều thuộc lớp C
Số bit netid =27(bit 1)
Subnetmask:11111111 11111111 11111111 11100000 =>255.255.255.224
Số địa chỉ cực đại trong một mạng con là:2mũ5=32 – 2 địa chỉ đặc biệt = 30 địa chỉ
Các địa chỉ mạng con:
S1:192.168.1.0 => 192.168.1.31
S2:192.168.1.32 => 192.168.1.63
S3:192.168.1.64 => 192.168.1.95
S4:192.168.1.96 => 192.168.1.127
S5:192.168.1.128 => 192.168.1.159
S6:192.168.1.160 => 192.168.1.191
S7:192.168.1.192 => 192.168.1.223
S8:192.168.1.224 => 192.168.1.255
Trong 3 địa chỉ A,B,C thì 2 địa chỉ A và B cùng nằm trong mạng con
S1:192.168.1.0=>192.168.1.31 nên 2 địa chỉ này cùng mạng con
Còn địa chỉ C thuộc mạng con S2 không cùng nằm một mạng con với A,B
b. Địa chỉ broadcast của 3 địa chỉ A,B,C là:
Từ địa chỉ subnetmask:11111111 11111111 11111111 11100000
=>địa chỉ broadcast A:11000000 10101000 00000001 00011111=>192.168.1.31
=>địa chỉ broadcast B:11000000 10101000 00000001 00011111=>192.168.1.31
=>địa chỉ broadcast C:11000000 10101000 00000001 00111111=>192.168.1.63
Liệt kê các địa chỉ host(máy trạm) của các máy con trên(phần a)
S1:192.168.1.1=>192.168.1.30
S2:192.168.1.33=>192.168.1.62
S3:l92.168.1.65=>192.168.1.94
S4:192.168.1.97=>192.168.1.126
S5:192.168.1.129=>192.168.1.158
S6:192.168.1.161=>192.168.1.190
S7:192.168.1.193=>192.168.1.222
S8:192.168.1.225=>192.168.1.254

Bài 2: Cho khối địa chỉ sau:A:16.0.0.0/8 =>địa chỉ lớp A
Ta muốn chia thành 1000 mạng con
a.Hãy tìm mặt nạ mạng con
b. Hãy tìm địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng của mạng con đầu tiên
c.Hãy tìm địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng của mạng con cuối cùng
Bài làm:
a.Tìm mặt nạ mạng con:
A:16.0.0.0=>IP:00010000 00000000 00000000 00000000
Từ khối địa chỉ A ta xác định được subnetmask mặc định:
Subnetmask mặc định:11111111 00000000 00000000 00000000=>255.0.0.0
Ta có:nd1=8 bit 1
Từ số mạng con phải chia(Sr=1000) và gọi n là số bit cần mượn từ phần hosted để định danh cho mạng con phải thỏa mãn
2mũ n-2>=1000=>2mũ n>1002=>n=10
Mặt nạ mạng con có:
N110=nd1+n=8+10=18 bit 1
Ns0=32-18=14 bit 0
=>subnetmask:11111111 11111111 11000000 00000000=>255.255.192.0
b. địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng của mạng con đầu tiên
S1:16.0.0.0=>16.0.63.255
c. địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng của mạng con cuối cùng
S1024:16.255.192.0=>16.255.255.255

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn