Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 03-23-2012, 10:38 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 8,213


Bài tập chương II vật lý 10 nâng cao

Bài tập chương II vật lý 10 nâng cao

Kích thước: 422.00 Kb

CHƯƠNG II ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
BÀI 13. TỔNG HỢP LỰC - PHÂN TÍCH LỰC
Dạng I: Tổng hợp lực
13.1 Cho hai lực có độ lớn lần lượt là F1 = 3 N, F2 = 4 N. Tính độ lớn hợp lực của hai lực đó trong các trường hợp sau:
a) Hai lực cùng giá, cùng chiều. (7N).
b) Hai lực cùng giá, ngược chiều.(1N).
c) Hai lực có giá vuông góc. (5N).
d) Hướng của hai lực tạo với nhau góc 600.
13.2 Một chất điểm chịu các lực tác dụng có hướng như hình 13.2 và độ lớn lần lượt là F1 = 60 N, F2 = 30 N, F3 = 40 N. Xác định hướng và độ lớn lực tổng hợp tác dụng lên điện tích.
13.3 Một chất chịu hai lực tác dụng có còng độ lớn 40 N và tạo với nhau góc 1200. Tính độ lớn của hợp lực tác dụng lên chất điểm.
13.4 Hợp lực của 2 lực và tạo với hướng của lực góc 450 và có độ lớn N và độ lớn của F1 = 8N. Xác định hướng và độ lớn của lực .
13.5 Một đèn giao thông được treo chính giữa đoạn dây căng ngang và mỗi phần chịu một lực căng như nhau 200 N. Biết góc tạo bởi hai dây 1500. Tính trọng lượng của đèn.
Dạng 2: Phân tích lực
13.6 Cho lực có độ lớn 100 N và có hướng tạo với trục Ox một góc 36,870 (hình 13.5). Xác định độ lớn các thành phần của lực trên các trụ Ox và Oy.
13.7 Một vật nằm trên mặt nghiêng góc 300 so với phương ngang chịu trọng lực tác dụng có độ lớn là 50 N. Xác định độ lớn các thành phần của trọng lực theo các phương vuông góc và song song với mặt nghiêng.
13.8 Xác định thành phần phân tích của trọng lực tác dụng lên vật theo phương vuông góc và song song với mặt nghiêng biết trọng lượng của vật là 200 N.


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn