Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 02-18-2012, 04:00 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,540
Thanks: 3
Thanked 1,062 Times in 678 Posts


Bài giảng Truyền nhiệt

Truyền nhiệt

Môn học bao gồm các nội dung:

-Lựa chọn qui trình công nghệ và thiết bị phù hợp để tiến hành các quá trình công nghệ hoá học, thực phẩm và môi trường, tìm ra công đoạn yếu trong quy trình để cải tiến;

- Xác định điều kiện tối ưu để vận hành thiết bị, nhằm nâng cao năng suất thiết bị và chất lượng sản phẩm, giảm giá thành;

- Tính toán, thiết kế các thiết bị ở điều kiện tối ưu

- Tiến hành những thí nghiệm cần thiết để phục vụ thiết kế, phục vụ sản xuất và triển khai công nghệ

Tài liệu tham khảo:

- Trịnh Văn Dũng, Truyền nhiệt, Đại học Lạc Hồng, 2009.

- Phạm Văn Toản, Đỗ Văn Đài và các tác giả khác, Cơ sở các quá trình và thiết bị công nghệ Hóa học, NXB KH  KT, Hà nội 2005, 274 tr.

- Phạm Văn Bôn, Quá trinh và Thiết bị Công nghệ Hóa học, tập 2 Truyền nhiệt, NXB ĐHQG TP. HCM 2007, 453 tr.

- Hoàng Kim Cơ, Tính toán kỹ thuật nhiệt lò công nghiệp, tập 1 & 2, NXB KH – KT, Hà nội 1985, 227 & 178 Tr.

- Nguyễn Đức Lợi, Kỹ thuật lạnh, NXB KH – KT, Hà nội 2000, 342 tr.

- Nguyễn Bin, Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm, tập 1, NXB KH – KT, Hà nội 2000, 351 tr.

- Đỗ Văn Đài, Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất, tập 1 & 2 NXB KH – KT, Hà nội 1999.

- Ernest E. Ludwig Design for Chemical and Petrochemical Plands, vol. 2, Gulf Pub. Com. Houston Texas 1998, 236 p.

- R. K. Sinnott Chemical Engineering, vol. 6, Planta Tree, 1999, 1045 p.

- Ю. И. Дытнерский Процессы и Аппараты Химической Технологии, М: Химия, 1999 г., 367 с.

- А. Н. Плановский, В. М. Рамм, С. З. Каган Процессы и Аппараты Химической Технологии, М: Госхимиздат, 1962, 847 с.

- К. Ф. Павлов, П. Г. Романков. А. А. Носков Примеры и Задачи по Процессов и Аппаратов Химической Технологии, Л: Химия, 1978 г., 551 с.


Tác giả: Hồ Thị Ngân Hà
Loại tài liệu: Bài giảng

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]


View more random threads same category:
Trả Lời Với Trích Dẫn