Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-08-2012, 01:27 PM
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Bài giảng tin học ứng dụng

Bài giảng tin học ứng dụng


1 GIỚI THIỆU CHUNG 1
1.1 Tổng quan và các đặc điểm của Matlab 1
1.2 Giao diện và các cửa sổ chính của Matlab 2

2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 3

2.1 Hoạt động của Matlab trong cửa sổ lệnh 3
2.1.1 Những đặc điểm của cửa sổ lệnh 3
2.2 Các loại biến, hàm toán học cơ bản trong Matlab 5
2.2.1 Biến trong Matlab 5
2.2.2 Các hàm toán học thông thường 5
2.2.3 Số phức 7

3 MA TRẬN VÀ CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN 9

3.1 Mảng đơn 9
3.2 Địa chỉ của mảng 10
3.3 Cấu trúc của mảng 11
3.4 Vector hàng và vector cột 13
3.5 Các phép toán đối với mảng 15
3.5.1 Phép toán giữa mảng với số đơn 15
3.5.2 Phép toán giữa mảng với mảng 15
3.5.3 Mảng với lũy thừa 17
3.6 Mảng có phần tử là 0 hoặc 1 17
3.7 Thao tác đối với mảng 18
3.8 Tìm kiếm mảng con 22
3.9 So sánh mảng 23
3.10 Kích cỡ của mảng 26
3.11 Mảng nhiều chiều 27
3.12 Các ma trận đặc biệt 29

4 LẬP TRÌNH TRONG MATLAB 31

4.1 Script M_file 31
4.2 Các phép tính logic và quan hệ 34
4.2.1 Toán tử quan hệ 34
4.2.2 Toán tử logic 35
4.2.3 Các hàm quan hệ và hàm logic 36
4.3 Vòng lặp điều kiện 36
4.3.1 Vòng lặp for 37
4.3.2 Vòng lặp while 39
4.4 Cấu trúc điều kiện 40
4.4.1 Cấu trúc if-else-end 40
4.4.2 Cấu trúc switch-case 41

5 ĐỒ HỌA 2 CHIỀU TRONG MATLAB 43
5.1 Sử dụng lệnh Plot 43
5.2 Kiểu đường, dấu và màu 45
5.3 Kiểu đồ thị 46
5.3.1 Đồ thị lưới, hộp chứa trục, nhãn và lời chú giải 46
5.3.2 Kiến tạo hệ trục tọa độ 48
5.4 In hình 52
5.5 Thao tác với đồ thị 52
5.6 Một số đặc điểm khác của đồ thị trong hệ tọa độ phẳng 55

6 ĐỒ HỌA 3 CHIỀU TRONG MATLAB 59
6.1 Đồ thị đường thẳng 59
6.2 Đồ thị bề mặt và lưới 60
6.3 Thao tác với đồ thị 60
6.4 Các đặc điểm khác của đồ thị trong không gian 3D 60
6.5 Bảng màu 60
6.6 Sử dụng bảng màu 60
6.7 Sử dụng màu để thêm thông tin 60
6.8 Hiển thị bảng màu 60
6.9 Thiết lập và thay đổi bảng màu 60

7 CÁC THƯ VIỆN TRỢ GIÚP VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU TRONG MATLAB.60


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn