Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-12-2012, 11:14 AM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Bài 1: Phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ, các cấp chính quyền và cơ cấu tổ chức

Bộ máy nhà nước của nước CHXHCN VIỆT NAM

·Quốc gia = lãnh thổ + dân cư

·Phân chia lãnh thổ ra thành các đơn vị nhỏ là quy luật bắt buộc, trên mỗi đơn vị phân nhỏ ấy sẽ tạo ra các cơ quan nhà nước

·VN là nhà nước đơn nhất

1.1. Phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ.

Mục đích của việc phân chia đơn vị hành chính – lãnh thổ là nhằm:

+ Tổ chức ra một hệ thống cơ quan Nhà nước để quản lý;

+ Để triển khai lãnh đạo công cuộc xây dựng kinh tế, văn hoá, xã hội;

+ Phân phối hợp lý, công bằng tài sản quốc dân và thu nhập quốc dân;

+ Tổ chức kế hoạch hóa theo ngành và lãnh thổ;

+ Tổ chức đời sống dân cư, cung cấp dịch vụ và quản lý xã hội.

Các đơn vị hành chính của nước CHXHCN Việt Nam được phân định như sau:

+ Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã; thành phố trực thuộc trungương chia thành quận, huyện và thị xã;

+ Huyện chia thành xã, thị trấn; thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường và xã;quận chia thành phường.

1.2. Phân định theo nguyên tắc:

·Địa lý tự nhiên

·Điều kiện KT-XH

·Dân tộc

·Đảm bảo chính quyền của nhân dân

1.3. Các cấp chính quyền và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước

Theo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001), nước ta tổ chức 4 cấp chính quyền là:


- Chính quyền trung ương;

- Chính quyền cấp tỉnh (gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương);

- Chính quyền cấp huyện ( gồm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quận);

- Chính quyền cấp xã (gồm xã, phường, thị trấn).

Chính quyền trung ương gồm các cơ quan nhà nước: Quốc hội, UBTV QH, Chủ

tịch nước, Chính phủ (gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ), TANDTC và VKSNDTC;Chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã gồm: HĐND và UBND.

Ở đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện còn tổ chức TAND và VKSND.

Chế độ làm việc của các cơ quan nhà nước:

- Các cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ tập thể, gồm: QH, UBTV QH, HĐNDcác cấp;

- Các cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ người đứngđầu (áp dụng từ Hiến pháp 1992), như: Chính phủ, UBND các cấp, TANDTC;

- Các cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ thủ trưởng (người đứng đầu): Chủ tịch nước, VKSND các cấp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND.

1.4. Sơ nét về lịch sử phân chia lãnh thổ, đơn vị hành chính:

Nước ta hiện tại có 63 tỉnh, thành bao gồm 5 TP thuộc TW và 58 tỉnh,
Các cơ quan thuộc các cấp hành chính đều được thành lập: cơ quan dân cử, cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp
Quan hệ chấp hành - điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ
1946: TW-Bộ-Tỉnh-Huyện-Xã: Bộ và huyện không có cơ quan dân cử
1959: TW-Khu tự trị (dân tộc ít người): không co cơ quan đại diện-Tỉnh-huyện-xã
1980: Tỉnh-Huyện-Xã, như ngày nay, các tỉnh sáp nhập lại với nhau, từ 65 còn 38 tỉnh -> duy ý chí, quá rộng không quản lý nổi, bên cạnh đó xung đột lợi ích cá nhân, địa phương chủ nghĩa
2008: Hà Nội nhập với Hà Tây
* Sáp nhập và tách tùy tiện sẽ dẫn đến nhiều hậu quả: dân cư, lưu trữ.....

Trả Lời Với Trích Dẫn