Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 07-27-2012, 01:23 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Áp dụng phương pháp chi phí du lịch để đánh giá giá trị cảnh quan vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng

Áp dụng phương pháp chi phí du lịch để đánh giá giá trị cảnh quan vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng

Số trang: 81
Dung lượng 3.4 MB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I. PHƯƠNG PHÁP TCM CHO ĐÁNH GIÁ HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 12

1.1. Hàng hóa môi trường 12
1.1.1. Khái niệm 12
1.1.2. Tổng giá trị kinh tế của hàng hóa môi trường 12
1.2. Định giá giá trị hàng hóa chất lượng môi trường 16
1.2.1. Sự cần thiết phải định giá giá trị hàng hóa chất lượng môi trường 16
1.2.2. Sử dụng phương pháp chi phí du lịch để đánh giá giá trị hàng hóa chất lượng môi trường 18

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU VỀ VQG CÁT BÀ – HẢI PHÒNG 27

2.1. Đặc điểm tự nhiên 27
2.1.1. Vị trí địa lý 27
2.1.2. Địa chất, địa hình 29
2.1.3. Khí hậu và thủy văn 30
2.1.4. Hệ sinh thái VQG Cát Bà 31
2.2. Dân cư trong vùng 32
2.3. Cơ sở hạ tầng sẵn có 34
2.4. Các hoạt động mang tính chất bảo tồn tài nguyên thiên nhiên 36
2.4.1. Công tác nghiên cứu khoa học 36
2.4.2. Công tác quản lý và bảo vệ rừng 37
2.4.3. Công tác giáo dục môi trường 39
2.4. Tiềm năng du lịch VQG Cát Bà 41

Chương III. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH ĐỂ XÁC ĐỊNH CẢNH QUAN TẠI VQG CÁT BÀ – HẢI PHÒNG 49

3.1. Sử dụng ZTCM để xác định giá trị cảnh quan cho VQG Cát Bà 49
3.2. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin 49
3.2.1. Thiết kế bảng hỏi 50
3.2.2. Tiến hành điều tra lấy mẫu 51
3.2.3. Xử lý số liệu 52
3.3. Tổng quan về các đặc điểm nghiên cứu mẫu 52
3.3.1. Đặc điểm kinh tế xã hội của du khách tham gia phỏng vấn 52
3.3.2. Các hoạt động của du khách tại VQG Cát Bà 54
3.3.3. Số ngày lưu trú và các chi phí du lịch của du khách 58
3.4. Xác định mô hình hàm cầu cho VQG Cát Bà 59
3.4.1. Phân vùng xuất phát 59
3.4.2. Tỷ lệ tham quan của vùng xuất phát (VR) 61
3.4.3. Ước lượng chi phí du lịch cho một chuyến đi đến VQG Cát Bà 64
3.4.4. Xây dựng hàm cầu du lịch cho VQG Cát Bà 71
3.5. Những kết quả thu được 75
3.6. Những hạn chế trong quá trình thực hiện ZTCM tại VQG Cát Bà 75
3.7. Kiến nghị 77

KẾT LUẬN 79

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn