Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-18-2012, 11:53 AM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Áp dụng dạy học tích cực để hình thành khái niệm địa lí kinh tế – xã hội cho học sinh lớp 10 thpt ở tỉnh bắc kạn

Lời cam đoan 2
Mục lục 3
Các cụm từ viết tắt trong luận văn 6
Danh mục các bảng biểu 7
Phần I. Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài 8
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 10
2.1. Mục đích nghiên cứu 10
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 10
3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài 10
4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 11
5. Phương pháp nghiên cứu 14
6. Những đóng góp và điểm mới của luận văn 14
7. Cấu trúc của luận văn 15
Phần II. Nội dung
Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 16
1.1. Cơ sở lý luận 16
1.1.1. Nhận thức về khái niệm 16
1.1.2. Khái niệm địa lí và khái niệm địa lí kinh tế – xã hội 18
1.1.3. Con đường hình thành khái niệm, khái niệm địa lí và khái niệm
địa lí KT - XH 20
1.1.3.1. Hình thành khái niệm khoa học 20
1.1.3.2. Hình thành khái niệm địa lí và khái niệm địa lí KT – XH 23
1.1.4. Tiếp cận phương pháp dạy học tích cực 25
1.1.4.1. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực 25
1.1.4.2. Đặc trưng cơ bản của các phương pháp dạy học tích cực 25
1.2. Cơ sở thực tiễn 28
1.2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, KT – XH và văn hoá ảnh hưởng tới giáo
dục tỉnh Bắc Kạn 28
1.2.2. Đặc điểm tâm lý và nhận thức của HS lớp 10 THPT tỉnh Bắc Kạn 29
1.2.2.1. Đặc điểm tâm lý 29
1.2.2.2. Đặc điểm nhận thức 30
1.2.3. Thực trạng dạy – học môn Địa lí và khái niệm địa lí KT – XH
lớp 10 THPT tỉnh Bắc Kạn 31
1.2.3.1. Tình hình giảng dạy của giáo viên Địa lí 31
1.2.3.2. Tình hình học tập của học sinh 36
1.2.4. Sự cần thiết phải tăng cường áp dụng phương pháp dạy học tích
cực để hình thành kiến thức địa lí và khái niệm địa lí KT – XH lớp
10 THPT tỉnh Bắc Kạn 39
1.2.4.1. Mục đích đổi mới phương pháp dạy học 39
1.2.4.2. Tình hình dạy – học Địa lí và khái niệm địa lí KT – XH lớp 10
THPT ở tỉnh Bắc Kạn 40
1.2.4.3. Vai trò, ý nghĩa của hệ thống khái niệm địa lí KT – XH trong
chương trình Địa lí 10 THPT 41
1.2.5. Tiểu kết chương 1 41
Chương 2. Một số phương pháp hình thành khái niệm địa lí KT - XH
cho HS lớp 10 THPT ở tỉnh Bắc Kạn 43
2.1. Mục tiêu, nội dung chương trình, SGK Địa lí 10 THPT 43
2.1.1. Mục tiêu chương trình 43
2.1.2. Nội dung chương trình 44
2.2. Xác định hệ thống khái niệm địa lí KT – XH trong SGK Địa
lí 10 THPT (Phần Địa lí KT – XH) 45
2.2.1. Cấu trúc, nội dung SGK Địa lí 10 THPT (Phần Địa lí KT – XH) 45
2.2.2. Phân cấp khái niệm 47
2.2.3. Hệ thống khái niệm địa lí KT-XH trong các bài học Địa
lí 10 THPT 50
2.3. Tiếp cận phương pháp hình thành khái niệm địa lí KT - XH trong
SGK Địa lí 10 THPT theo hướng dạy học tích cực 64
2.3.1. Phương pháp đàm thoại gợi mở 64
2.3.2. Phương pháp nêu vấn đề 67
2.3.3. Phương pháp thảo luận nhóm 71
2.3.4. Phương pháp khai thác tri thức địa lí từ bản đồ 73
2.3.5. Phương pháp Grap 76
2.4. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực hình thành khái
niệm địa lí KT – XH một số bài trong SGK Địa lí 10 ở trường
THPT tỉnh Bắc Kạn 78
- Bài 23. Cơ cấu dân số 80
- Bài 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hoá 84
- Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển,
phân bố ngành giao thông vận tải 90
- Bài 40. Địa lí ngành thương mại 96
2.5. Tiểu kết chương 2 102
Chương 3. Thực nghiệm sư phạm 104
3.1. Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm 104
3.2. Nội dung thực nghiệm 104
3.3. Tổ chức thực nghiệm 105
3.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm 107
3.5. Tiểu kết chương 3 110
Kết luận và kiến nghị 111
Tài liệu tham khảo 114
Phụ lục 117

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn