Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-15-2012, 06:06 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


ảnh hưởng của ngôn ngữ nói đến ngôn ngữ viết của học sinh trung học phổ thông (trên cứ liệu những bài làm văn của học sinh trường thpt lương thế vinh - thành phố thái nguyên)

MỤC LỤC

Trang
PHẦN MỞ ĐẦU .................................................. .......................................... 3
1. Lý do chọn đề tài .................................................. ....................................... 3
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .................................................. ............ 5
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................. ................... 5
4. Phương pháp nghiên cứu .................................................. ........................... 6
Chương 1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT.......................................... ............................ 7
1.1 Khái quát về ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết ............................................. 7
1.1.1 Ngôn ngữ nói .................................................. .................................... 7
1.1.2 Ngôn ngữ viết .................................................. ................................. 11
1.1.3 Những khác biệt giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết ...................... 14
1.1.4 Mối quan hệ giữa ngôn ngữ nói và viết ............................................ 16
1.2 Giới thiệu cảnh huống ngôn ngữ của trường THPT Lương Thế Vinh ..... 20
Tiểu kết .................................................. .................................................. ..... 21
Chương 2. KHẢO SÁT NĂNG LỰC VIẾT TIẾNG VIỆT CỦA HỌC
SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG THẾ VINH DưỚI TÁC
ĐỘNG CỦA NGÔN NGỮ NÓI .................................................. .................... 23
2.1 Khái niệm về năng lực ngôn ngữ .................................................. ........... 23
2.1.1 Năng lực ngôn ngữ .................................................. .......................... 23
2.1.2 Năng lực giao tiếp .................................................. ........................... 24
2.2 Khảo sát thực tế về ảnh hưởng của ngôn ngữ nói đến ngôn ngữ viết
của học sinh THPT Lương Thế Vinh .................................................. ........... 25
2.2.1 Về phương diện chữ viết .................................................. ................. 25
2.2.2 Về phương diện từ vựng- ngữ nghĩa .................................................. 29
2.2.3 Về phương diện ngữ pháp .................................................. ............... 34
Tiểu kết .................................................. .................................................. ..... 43
Chương 3. NHỮNG NHÂN TỐ TẠO RA ẢNH HưỞNG CỦA NGÔN
NGỮ NÓI ĐỐI VỚI NGÔN NGỮ VIẾT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC ............... 45
3.1 Những nhân tố tạo ra ảnh hưởng của ngôn ngữ nói đối với ngôn ngữ viết ..... 45
3.1.1 Học sinh không phân biệt được ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết ....... 45
3.2.2 Môi trường giao tiếp............................................ .............................. 48
3.2.3 Ảnh hưởng của ngôn ngữ chat .................................................. ......... 51
3.2 Cách khắc phục .................................................. ..................................... 53
3.2.1 Giúp học sinh nhận biết được sự khác biệt giữa ngôn ngữ nói và
viết .................................................. .................................................. ......... 53
3.2.3 Dạy học tiếng Việt hướng vào hoạt động giao tiếp ............................ 55
Tiểu kết .................................................. .................................................. .... 57
KẾT LUẬN .................................................. ................................................ 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. ......................... 62
PHỤ LỤC............................................. .................................................. ..........
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn