View Single Post
  #1  
Old 04-07-2012, 04:48 PM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Quản lý dự trữ phần 4

Quản lý dự trữ phần 4


6. Dữ liệu dự trữ (Tiếp theo)


6.4. Mức dự trữ
Mức dự trữ là mức hàng mà tại đó cần đặt thêm hàng mới, là mức dự trữ tối
thiểu cần được dự tínhMuốn vậy cần biết:
 Thời gian từ lúc đặt hàng đến lúc nhận được hàng
· Lượng hàng dự trù bán được trong thời gian chờ đợi
· Hàng cần để dự phòng những trường hợp rủi ro

7. Kiểm kê hàng hoá

7.1. Khái niệm kiểm kê hàng hoá
Kiểm kê hàng hoá là quá trình kiểm đếm và ghi chép toàn bộ dữ liệu hàng
hoá vào danh mục kiểm kê. Kiểm kê hàng hoá cho phép:
· So sánh với số lượng ghi trên sổ sách, chứng từ
· Tìm ra nguyên nhân thiếu hụt để khắc phục và cải tiến

7.2. Các bước tiến hành kiểm kê hàng hoá
· Chuẩn bị Danh mục kiểm kê
Mục đích: Thu thập đầy đủ dữ liệu dự trữ, tránh bỏ sót dữ liệu cần

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Quản lý dự trữ phần 4

__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn