View Single Post
  #1  
Old 04-07-2012, 04:33 PM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


20 - Bài học lập trình PHP cơ bản và ứng dụng

20 - Bài học lập trình PHP cơ bản và ứng dụngMục lục

Bài 1: Giới thiệu, Cấu hình và cài đặt PHP .................................................. ............... 1

Bài 2: Kiến thức tổng quan về lập trình PHP .................................................. ................. 3

Bài 3: Toán tử và biểu thức trong PHP .................................................. .......................... 5

Bài 4: Xử lý giá trị form trong PHP .................................................. ............................... 9

Bài 6: Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP ................................................ 12

Bài 7: Khái niệm cơ bản về Cookie và session trong PHP ............................................... 14

Bài 8: Khái niệm về hàm và gọi lại hàm trong PHP .................................................. ...... 17

Bài 9: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql .................................................. .................... 20

Bài 10: Kết hợp PHP và MYSQL trong ứng dụng website .............................................. 23

Bài 11: Viết ứng dụng đăng nhập bằng PHP và MYSQL ................................................ 25

Bài 12: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL........................................ 28

Bài 13: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MYSQL .................................... 32

Bài 14: viết ứng dụng sửa xóa thành viên bằng PHP và MYSQL..................................... 35

Bài 15: Viết ứng dụng tạo mã xác nhận bằng PHP .................................................. ....... 40

Bài 16: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php .................................................. ... 44

Bài 17: Xây dựng hệ thống bình chọn bằng PHP và MYSQL .......................................... 46

Bài 18: Xây dựng ứng dụng tạo trang upload nhiều hình ảnh ......................................... 52

Bài 19: Viết ứng dụng tạo giỏ hàng - shopping cart - phần 1 ........................................... 57

Bài 20: Viết ứng dụng tạo giỏ hàng - shopping cart - phần 2 ........................................... 62


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

20 - Bài học lập trình PHP cơ bản và ứng dụng

__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn