View Single Post
  #1  
Old 07-25-2011, 05:44 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Hoàn thiện hệ thống kế toán DN để nâng cao hiệu quả quản lý và thực hành thu thuế

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN, THUẾ - MỐI QUAN HỆ GIỮA KẾ TOÁN VÀ THUẾ.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HÀNH THU THUẾ HIỆN NAY.

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ HÀNH THU THUẾ

TẢI VỀ

Trả Lời Với Trích Dẫn