View Single Post
  #1  
Old 07-02-2011, 11:46 AM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,540
Thanks: 3
Thanked 483 Times in 361 Posts


Kiểm toán chu trình mua hàng - Kiểm sóat nội bộ

Mục đích chung của kiểm toán chu trình mua vào và thanh toán là đánh giá xem các số dư tài khoản có bị ảnh hưởng bởi chu trình này, có được trình bày trung thực và phù hợp với các nguyên tắc kế toán được thừa nhận hay không.
-
- Có căn cứ hợp lý - mọi khoản ghi sổ về tài khoản công nợ đều phải có chứng từ, hoá đơn hợp lý hợp lệ.
- Tất cả các chi phí mua hàng hay dịch vụ được hạch toán chính xác (tính đầy đủ, tính chính xác).
- Nguyên tắc hạch toán các chi phí được áp dụng chính và phù hợp với các chuẩn mực áp dụng trong khuôn khổ kiểm toán (giá trị, cách trình bày).
- Chia cắt niên độ được thực hiện chính xác (tính đầy đủ, tính hiện hữu).
- Các tài khoản phải trả người bán hàng bao gồm các giá trị hàng dịch vụ mua trả chậm và các khoản nợ khác đối với nhà cung cấp đã thực sự cung cấp hàng hay dịch vụ cho doanh nghiệp (tính hữu hiệu, tính sở hữu).
- Tất cả các khoản tiền đã trả được hạch toán chính xác (tính đầy đủ, tính chính xác).
- Các giấy báo có và bút toán đều là có cơ sở ( tính hữu hiệu, tính chính xác).
.....

slide download

File Kèm Theo
File Type: pptx Kiem toan mua hang - KTNB.pptx (547.2 KB, 113 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên cảm ơn bài viết này của Admin
Hientueba (03-08-2012), ptkimhien (06-20-2012), suongtay (03-14-2012)