View Single Post
  #1  
Old 04-05-2012, 12:01 AM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Giáo trình logic học và ứng dụng: Bậc Đại học và Cao đẳng

Giáo trình logic học và ứng dụng: Bậc Đại học và Cao đẳng


Chương I bao gồm: Phán đoán và phủ định của phán đoán - Hội và tuyển của các phán đoán - Tính chất của phép hội và phép tuyển - Phép kéo theo - Một số quy luật Logic;

Chương 2 bao gồm: Hàm phán đoán, phán đoán phổ biến, phán đoán tồn tại - Phán đoán khẳng định chung, phán đoán khẳng định riêng, phán đoán phủ định chung, phán đoán phủ định riêng;

Chương 3 bao gồm: Suy luận từ một tiền đề - Suy luận từ nhiều tiền đề - Một số suy luận từ các phán đoán A, E, I, O - Một số suy luận không hợp Logic thường gặp - Lập luận hợp Logic và chứng minh


__________________
** **
** G.Su Thanh **
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn