View Single Post
  #1  
Old 04-04-2012, 10:55 PM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Giáo trình quy hoạch tuyến tính bậc đại học và cao đẳng

Giáo trình quy hoạch tuyến tính bậc đại học và cao đẳng


Chương I gồm : Một số bài toàn dẫn đến bài toán quy hoạch tuyến tính.
Bài toán quy hoạch tuyến tính và ý nghĩa hình học.
Tính chất của tập phương án và tập phương án tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính.
Phương pháp đơn tính.
Một số thuận tiện và ứng dụng của lý thuyết đổi ngẫu;

Chương II: Một số thuận tiện và ứng dụng của lý thuyết đối ngẫu;

Chương III: Bài toán vận tải ;

Chương IV: Bài toán sản xuất đồng bộ


__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn