View Single Post
  #1  
Old 04-04-2012, 04:09 PM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Phân loại thông tin kế toán quản trị

Phân loại thông tin kế toán quản trị


Kế toán quản trị được coi như một hệ thống trợ giúp cho các nhà quản lý trong việc lập dự toán sản xuất kinh doanh và kiểm soát một cách có hiệu quả tình hình của các bộ phận trong doanh nghiệp. Với chức năng phân tích, kiểm tra và dự đoán kế hoạch , kế toán quản trị cung cấp thông tin hữu ích đáp ứng yêu cầu quản lý của các nhà quản trị trong doanh nghiệp. Để phục trong việc ra quyết định, thông tin kế toán quản trị đặt trọng tâm trong tương lai, nhấn mạnh đến sự thích hợp và linh hoạt, cho nên thông tin này thông thường có sẵn

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Phân loại thông tin kế toán quản trị

__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn