View Single Post
  #1  
Old 04-04-2012, 02:28 PM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Kế toán đầu tư liên doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát

Kế toán đầu tư liên doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát


Liên doanh là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hay nhiều bên để cùng thực hiện hợp đồng kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh. Các hình thức liên doanh gồm 3 loại hình: Thành lập cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát - Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát - Tài sản được đồng kiểm soát


__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn