View Single Post
  #1  
Old 04-02-2012, 10:59 PM
duongdd duongdd is offline
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,439
Send a message via Yahoo to duongdd


Giáo trình Flash CS5 - Script và kĩ thuật hoạt hình


Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ FLASH.

Sơ lược về đồ họa vector và lịch sử của Flash.
So sánh Flash với Silverlight và JavaFx.
Cài đặt Adobe Flash CS5.
Giới thiệu về Adobe Flash CS5.
Các chế độ tùy biến giao diện.
Tạo dự án mới cho desktop và mobile.
Layer, Frame, Scene và mobile.
Vùng thanh cộng cụ chọn Tools.
Vùng thuộc tính Properties.
Vùng soạn thảo ActionScript.
Các vùng chức năng khác.

Chương 2. CÁC CỘNG CỤ VẼ CƠ BẢN.

2.1. Các cộng cụ Pencil, Brush và Erase.
2.2. Cộng cụ vẽ hình cơ bản.
2.3. Cộng cụ vẽ Text.
2.4. Công cụ Seletion và Lasso.
2.5. Các cộng cụ đổ màu Paint Bucket, Ink Bottle và bắt màu EyeDropper.
2.6. Công cụ Free Transform và Gradient Transform.
2.7. Các cộng cụ vẽ đường Bezier.
2.8. Làm việc với các đối tượng.

Chương 3. CÁC BIỂU TưỢNG TRONG FLASH.

3.1. Biểu tượng Graphic.
3.2. Biểu tượng Button.
3.3. Biểu tượng MovieClip.
3.4. Làm việc với Library.

Chương 4. TẠO CẢNH HOẠT HÌNH.

4.1. Tìm hiều về TimeLine.
4.2. Classic Tween.
4.3. Shape Tween.
4.4. Motion Tween.
4.5. Cộng cụ Bone và Bind.
4.6. Cộng cụ Deco.
4.7. Cộng cụ 3D Translation và 3D Rolation.

Chương 5. LẬP TRÌNH VỚI ACTIONSCRIPT.

5.1. Các kiểu dữ liệu.
5.2. Biến và hằng.
5.3. Toàn tử và biểu thức.
5.4. Các cấu trúc lệnh điều khiển.
5.4.1. Câu lệnh if.
5.4.2. Câu lệnh switch.
5.4.3. Các câu lệnh lặp for, while và do…while.
5.4.4. Các lệnh continue, break và return.
5.5. Hàm.
5.6. Lớp và đối tượng.
5.6.1. Xây dựng lớp.
5.6.2. Làm việc với đối tượng.
5.6.3. Sự kiện chuột.
5.6.4. Sự kiện bàn phím.
5.7. Đưa một đối tượng vào ActionScript.
5.8. Làm việc với XML.
5.9. Vùng chức năng Code Snippets.

Chương 6. CÁC HIỆU CHỈNH NÂNG CAO.

6.1 Xử lí âm thanh, hình ảnh và video.
6.2. Tạo kĩ xảo điện ảnh với Flash.
6.3. Tạo thước phim 3D tựa Flash.
6.4. Ghép nối nhiều hoạt cảnh.
6.5. Kĩ thuật mặt nạ mask.
6.6 Tạo các nút nhấn điều khiển.
6.7. Xuất bản một movie.

Chương 7. THư VIỆN PAPPERVISION3D.

7.1. Giới thiệu PapperVision3D và Adobe Flex Buider.
7.2. Cấu hình và cài đặt PapperVision3D cho Adobe Flex Buider.
7.3. Chương trình Hello, PaperVision3D!.
7.4. Các đối tượng trong PaperVision3D.
7.4.1. Các đối tượng hình thể.
7.4.2. Đối tượng Material – Phối màu cho hình thể.
7.4.3. Đối tượng Lights – Hiệu ứng ánh sáng.
7.4.4. Đối tượng Shader – Hiệu ứng đổ bóng.
7.4.5. Đối tượng ShadedMaterial.
7.4.6. Đối tượng compositeMaterial.
7.4.7. Đối tượng MaterialsList.
7.5. Import một mô hình 3D.

TỔNG HỢP MỘT SỐ BÀI THỰC HÀNH.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Giáo trình Flash CS5 - Script và kĩ thuật hoạt hình

__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn