View Single Post
  #1  
Old 03-31-2012, 11:32 AM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Hóa học Phân bón Vi sinh vật Protit Môi trường

Chương trình Hợp tác nông nghiệp và phát triển nông thôn (CARD) 013/06VIE: Thay thế phân bón hóa học N bằng chế phẩm vi sinh cố định đạm cho cây họ Đậu để tăng thu nhập cho nông dân và bảo vệ môi trường MS7: Báo cáo tăng cường năng lựcThông tin các cơ quan tham gia dự án.
Cán bộ liên lạc.
Tóm tắt dự án.
Những điểm nổi bật.
Báo cáo chi tiết.

PHỤ LỤC 1: Báo cáo Hội thảo tập huấn quản lý chất lượng chế phẩm vi sinh cố định đạm cho Cây họ Đậu, tổ chức tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, Tp Hồ Chí Minh (26/2 – 9/3/2007).

PHỤ LỤC 2: Báo cáo Đào tạo về Công nghệ Sản xuất Chế phẩm vi sinh cố định đạm Trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan 4–22 tháng 6 năm 2007.

PHỤ LỤC 3: Báo cáo đào tạo về công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh cố định đạm Trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan 5 – 19 tháng 10 năm 2008.

Phụ lục 4: Nghiên cứu, đào tạo về nhận diện các chủng rhizobium, tổng hợp về công nghệ sản xuất chế phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm.__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn