View Single Post
  #1  
Old 03-29-2012, 03:59 PM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát

Luận văn thạc sĩ: Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát


Nội dung của đề tài bao gồm: Nghiên cứu và tổng quan hệ thống .- Xây dựng phần mềm điều khiển hệ thống .- Thiết kế các Modul phần cứng của hệ thống. Trong luận văn tác giả giới thiệu về kiến trúc và hoạt động của hệ thống SCADA, đồng thời tác giả đã thiết kế một hệ thống điều khiển giám sát với đối tượng chính là một lò nhiệt. Qua việc thiết kế hệ thống này tác giả đã mô tả được cấu trúc và hoạt động của một hệ thống SCADA, cụ thể giúp người đọc hiểu hơn về SCADA


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Tóm tắt luận văn


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát

__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn