View Single Post
  #1  
Old 03-28-2012, 10:34 PM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Tự động hóa quá trình sản xuất

Tự động hóa quá trình sản xuất

Hiện nay nhiều nước đang phát triển để thoát khỏi đói nghèo, xác định các nghành công nghiệp cần thiết để phát triển cơ bản của quốc gia và có xu hướng đưa đất nước trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong môi trường xí nghiệp công nghiệp cần thiết tự động hóa cho các phân xưởng sản xuất. Tự động hóa quá trình sản xuất là xu hướng phát triển tất yếu của kỹ thuật . Vì vậy trong cương lĩnh phát triển đất nước các quốc gia đã có sự quan tâm đặc biệt đến việc chế tạo máy móc, thiết bị cho phép tự động hóa phân xưởng sản xuất và tự động hóa toàn bộ quá trình sản xuất...

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Tự động hóa quá trình sản xuất

__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn