View Single Post
  #1  
Old 03-26-2012, 01:48 PM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Quy chuẩn quan trọng nhất đối với dân điện

Một số quy chuẩn quan trọng không thể thiếu đối với dân điện.

1. TCVN 3684-81 Thiết bị điện. Khái niệm cơ bản. Thuật ngữ và định nghĩa
2. TCVN 4766-89 Cáp dây dẫn và dây dẫn mềm. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản
3. TCVN 5397-91 Ruột dẫn điện cho cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật
4. TCVN 3689-81 Khí cụ điện đóng cắt. Khái niệm chung. Thuật ngữ và định nghĩa
5. TCVN 3677-81 Cái cách điện. Thuật ngữ và định nghĩa
6. TCVN 3686-81 Vật liệu kỹ thuật điện. Thuật ngữ và định nghĩa
7. TCVN 5936:1995 Cáp và dây dẫn điện. Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc (Hợp chất dẻo và nhựa chịu nhiệt)
8. TCVN 5587:2008 Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện
9. TCVN 1621-75 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Nguồn điện
10. TCVN 6614-1-3:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-3: Phương pháp áp dụng chung. Phương pháp xác định khối lượng riêng. Thử nghiệm hấp thụ nước. Thử nghiệm độ co ngót
11. TCVN 3676-81 Vật liệu dẫn điện. Thuật ngữ và định nghĩa
12. TCVN 2328-78 Môi trường lắp đặt thiết bị điện. Định nghĩa chung
13. TCVN 3199-79 Máy biến dòng và máy biến áp. Thuật ngữ và định nghĩa
14. TCVN 3197-79 Truyền động điện. Thuật ngữ và định nghĩa
15. TCVN 3788-83 Phụ tùng đường dây. Khái niệm cơ bản. Thuật ngữ và định nghĩa
16. TCVN 5582:1991 Cáp và dây dẫn mềm. Phương pháp xác định chỉ tiêu cơ học của lớp cách điện và vỏ
17. TCVN 5933:1995 Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện. Yêu cầu kỹ thuật chung
18. TCVN 4274-86 Đèn điện. Thuật ngữ và định nghĩa
19. TCVN 3195-79 Tiếp điểm điều khiển bằng từ. Thuật ngữ và định nghĩa
20. TCVN 3678-81 Nguồn bức xạ quang dùng điện. Thuật ngữ và định nghĩa
21. TCVN 4765-89 Cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Phương pháp đo điện trở cách điện
22. TCVN 6614-1-1:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-1: Phương pháp áp dụng chung. Đo chiều dày và kích thước ngoài. Thử nghiệm xác định đặc tính cơ
23. TCVN 5020-89 Thiết bị điện và thiết trí điện. Thuật ngữ, định nghĩa và điều kiện chung khi thử cao áp
24. TCVN 3201-79 Tiếp điện. Thuật ngữ và định nghĩa
25. TCVN 6614-1-2:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-2: Phương pháp áp dụng chung. Phương pháp lão hoá nhiệt

Và còn rất nhiều quy chuẩn mà mình không tiện liệt ke ra hết. Để các bạn có thể biết thêm được nhiều quy chuẩn nữa mình gửi các bạn link tham khảo ở bên dưới.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Quy chuẩn quan trọng nhất đối với dân điện

__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------

thay đổi nội dung bởi: goldacb, 03-26-2012 lúc 02:04 PM Lý do: sữa màu
Trả Lời Với Trích Dẫn