View Single Post
  #1  
Old 03-24-2012, 03:30 PM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Nghiên cứu hoạt động và cách triển khai tổng đài IP PBX Asterisk

LỜI MỞ ĐẦU

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã thay đổi và phát triển nhiều chi nhánh với địa bàn hoạt động rộng lớn. Cùng với sự phát triển của các giải pháp IP, sự phát triển của hệ thống mạng truyền dữ liệu đặc biệt là Internet. Tất cả đã tạo điều kiện để những giải pháp trên nền IP hình thành và phát triển. Một trong số đó là giải pháp IP PBX Asterisk cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp điện thoại trên nền VoIP, phù hợp với chi phí và yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp.
Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu về hoạt động và cách triển khai tổng đài IP PBX Asterisk. Được chi làm 5 chương chính:
Chương 1: Tổng quan về tổng đài IP PBX Asterisk: trình bày các khái niệm chung cơ bản liên quan đến tổng đài IP PBX Asterisk.
Chương 2: Cài đặt tổng đài IP PBX Asterisk: hướng dẫn để cài đặt thành công một tổng đài IP PBX Asterisk, các công cụ hỗ trợ trong việc cấu hình và vận hành tổng đài.
Chương 3: Tìm hiểu cách cấu hình Asterisk: nghiên cứu sâu hơn về cách cấu hình các chức năng trong tổng đài IP PBX Asterisk.
Chương 4: Xây dựng một tổng đài thực tế: các bước xây dựng một tổng đài IP PBX Asterisk thực tế xuất phát từ yêu cầu của một doanh nghiệp.
Chương 5: Đánh giá chung và hướng mở của đề tài.Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

nghien_cuu_hoat_dong_va_cach_trien_khai_tong_dai_i p_pbx_asterisk

Trả Lời Với Trích Dẫn