View Single Post
  #1  
Old 03-21-2012, 09:58 PM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,710
Thanks: 1
Thanked 354 Times in 285 Posts


Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin quản lí bán hàng

MỤC LỤC1. Giới thiệu chung. 3

2. Xây dựng mô hình nghiệp vụ. 3

2.1 Mô tả bài toán. 3

2.2 Các hồ sơ thu thập được. 4

2.2.1 Hóa đơn bán hàng. 4

2.2.2 Chứng từ nhận tiền. 4

2.3 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ. 4

2.4 Biểu đồ phân rã chức năng. 5

2.4.1 Biểu đồ phân rã chức năng gộp. 5

2.4.2 Biểu đồ phân rã chức năng chi tiết 5

2. 5 tả chi tiết các chức năng lá. 5

(1.1)Tiếp nhận yêu cầu:Mô 5

(1.2)Kiểm tra kho hàng: 6

(1.3) Viết hóa đơn: 6

(2.1) Viết chứng từ nhận tiền: 6

(2.2) Ghi nợ: 6

(2.3) Gửi giấy nhắc nợ: 6

(3.1) Tổng hợp thống kê: 7

(3.2) Hạch toán lỗ lãi: 7

2.6Liệt kê các hồ sơ sử dụng. 7

3. Phát triển các mô hình phân tích. 7

3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0. 7

3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1. 9

3.2.1 Biều đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình “1.0 Bán hàng”. 9

3.2.2 Biều đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình “2.0 Thanh toán”. 10

3.2.3 Biều đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình “3.0 Tổng hợp”. 10

3. 3 Mô hình E-R.. 11

3.3.1 Xác định thực thể và thuộc tính. 11

4. Thực hiện các thiết kế. 12

4.1 Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ. 12

4.1.1 Biểu diễn các thực thể. 12

4.1.2 Biểu diễn các quan hệ. 12

4.1.3 Chuẩn hóa. 12

4.1.4 Sơ đồ quan hệ của mô hình dữ liệu. 13

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý. 14

4.2.1 table: KHACH.. 14

4.2.2. table: MATHANG.. 14

4.2.3. table: KHOANNO.. 14

4.2.4. table: DONHANG.. 14

4.2.5. table: DONGDON.. 14

4.2.6. table: PHIEUTHANHTOAN.. 15

4.3 Xác định luồng hệ thống. 15

4.3.1. Biểu đồ luồng hệ thống cho tiến trình 1.0: Bán hàng. 15

4.3.2. Biểu đồ luồng hệ thống cho tiến trình 2.0: Thanh toán. 16

4.3.3. Biểu đồ luồng hệ thống cho tiến trình 3.0: Tổng hợp. 17

4.4 Xác đinh các giao diện. 18

4.4.1 Các giao diện cập nhật 18

4.4.2 Các giao diện xử lý. 18

4.1.3 Tích hợp các giao diện. 18

4.1.4 Các giao diện còn lại 19

4.5 Hệ thống giao diện tương tác của hệ thống. 20

4.6 Thiết kế các giao diện. 20

4.6.1 Giao diện đăng nhập. 20

4.6.2 Giao diện thực đơn chính. 21

4.6.3 Cập nhật khách hàng. 21

4.6.4 Cập nhật mặt hàng. 21

4.6.5 Viết hóa đơn bán hàng. 22

4.6.6 Viết phiếu thanh toán. 22

4.6.7 Ghi nợ. 23

4.6.8 Ghi giấy nhắc nợ. 23

4.6.9 Hạch toán lỗ lãi 24

4.6.10 Thống kê. 24

4.7 Đặc tả giao diện và tương tác. 25

4.7.1Giao diện “Khách hàng”: 25

4.7.2 Giao diện “Mặt hàng”: 25

4.7.3 Giao diện “Hoá đơn bán hàng”: 25

4.7.4 Giao diện “Phiếu thanh toán”: 26

4.7.5 Giao diện “Ghi nợ”: 26

4.7.6 Giao diện “Ghi giấy nhắc nợ”. 26

4.7.7 Giao diện “Hạch toán lỗ lãi”: 27

4.7.8 Giao diện “Thống kê”: 27
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

phan_tich_thiet_ke_he_thong_thong_tin_quan_li_ban_ hang

Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to rangthuahehe For This Useful Post:
ngoctrung903 (03-24-2012)