View Single Post
  #1  
Old 03-21-2012, 01:58 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Bài Tập Lí Thuyết Và Thực Nghiệm Hoá Học – Tập 1: Hoá Học Vô Cơ

Bài Tập Lí Thuyết Và Thực Nghiệm Hoá Học – Tập 1: Hoá Học Vô Cơ (Tự Luận và Trắc Nghiệm)


Tác giả: Cao Cự Giác

NXB: Giáo Dục Việt Nam

NSX: Hồng Ân

Chương 1 – Mô tả hiện tượng và giải thích thí nghiệm

Chương 2 – Cấu tạo nguyên tử – Liên kết hóa học – Cấu tạo phân tử và bảng tuần hoàn

Chương 3 – Lý thuyết về các quá trình hóa học

Chương 4 – Đơn chất và hợp chất vô cơ

Chương 5 – Nhận biết và phân biệt các chất

Chương 6 – Tách và tinh chế các chất

Chương 7 – Bài tập hóa học thực nghiệm có sử dụng các hình vẽ mô phỏng thí nghiệm.


Trả Lời Với Trích Dẫn