View Single Post
  #1  
Old 06-14-2011, 09:38 AM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Kế toán Hạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch DV HN TOSERCO

Kế toán Hạch toán Tài sản cố định hữu hình tại công ty dịch vụ du lịch HN TOSERCO

Trích:
LỜI MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý các tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng của quá trình sản xuất. TSCĐHH là điều kiện cần thiết để giảm được hao phí sức lao động của con người , nâng cao năng suất lao động. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì TSCĐHH là yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
Đối với ngành du lịch và dịch vụ thì kế toán TSCĐHH là một khâu quan trọng trong bộ phận kế toán. Bởi vì nó cung cấp toàn bộ các nguồn thông tin, số liệu về tình hình TSCĐHH của công ty. Chính vì vậy, hạch toán TSCĐHH luôn luôn là sự quan tâm của các doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý kinh tế của Nhà nước. Với xu thế ngày càng phát triển và hoàn thiện của nền kinh tế thị trường ở nước ta thì các quan niệm về TSCĐHH và cách hạch toán trước đây không còn phù hợp nữa cần phải bổ sung, sửa đổi, cải tiến kịp thời để phục vụ yêu cầu hạch toán TSCĐHH trong doanh nghiệp hiện nay.
Qua quá trình học tập và thực tập, tìm hiểu thực tế tại Công ty du lịch và dịch vụ Hà Nội Toserco, em thấy việc hạch toán TSCĐHH còn có những vấn đề chưa hợp lý cần phải hoàn thiện bộ máy kế toán của Công ty. Cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo và các cán bộ nhân viên phòng kế toán em đã chọn đề tài: " Hạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco".
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, kết cấu của chuyên đề bao gồm những phần sau:
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán TSCĐHH trong các doanh nghiệp
Phần II: Thực trạng hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco.
Phần III: Hoàn thiện hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco.
Do thời gian cũng như trình độ còn hạn chế, bài viết của em không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô nhằm hoàn chỉnh bài víêt của mình hơn.

LỜI MỞ ĐẦU.. 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TSCĐHH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.. 3
I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và đánh giá TSCĐHH.. 3
1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐHH.. 3
2. Phân loại TSCĐHH.. 4
3. Đánh giá TSCĐHH.. 7
II. Hạch toán chi tiết TSCĐHH.. 8
1. Tại các bộ phận sử dụng. 8
2. Tại phòng kế toán. 8
III. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động tăng, giảm TSCĐHH.. 9
1. Hạch toán các nhiệm vụ biến động tăng. 9
2. Hạch toán các nghiệp vụ biến động giảm:12
IV.Hạch toán sửa chữa TSCĐHH.. 16
1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên. 16
3. Hạch toán sửa chữa nâng cấp:18
V. Hạch toán khấu hao TSCĐHH: 18
1. Khái niệm và tài khoản sử dụng. 18
2. Phương pháp hạch toán:20
PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI TOSERCO.. 22
I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội có ảnh hưởng đến hạch toán TSCĐHH. 22
1. Lịch sử hình thành và phát triển:22
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh. 24
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco. 27
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:27
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán:30
III. Hạch toán chi tiết TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco 32
1. Hạch toán TSCĐHH tại bộ phận sử dụng. 33
2. Hạch toán chi tiết TSCĐHH tại bộ phận kế toán. 37
IV. Hạch toán tổng hợp TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco 44
1. Hạch toán các nghiệp vụ biến động tăng TSCĐHH.. 44
2. Hạch toán các nghiệp vụ biến động giảm.. 47
3. Hạch toán sửa chữa TSCĐHH.. 48
4. Hạch toán khấu hao TSCĐHH.. 50
PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI TOSERCO.. 53
I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco. 53
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco. 57
1. Đưa phần mềm kế toán mới vào hạch toán TSCĐHH.. 57
2. Bộ Tài chính nên thay đổi lại quy định về thời gian sử dụng TSCĐHH57
3. Hạch toán thanh lý TSCĐHH của công ty nên tác riêng từng trường hợp cụ thể như Bộ Tài chính quy định. 58
4. Nên hạch toán riêng chi phí lắp đặt khi mua TSCĐHH qua lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng.59
5. Giảm bớt thủ tục thanh lý TSCĐHH để việc hạch toán thanh lý TSCĐHH được nhanh chóng. 59
KẾT LUẬN.. 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 62


File Kèm Theo
File Type: doc KT001 - Ke toan hach toan TSCDHH tai cong ty dvdulich TOSERCO.doc (402.5 KB, 88 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn