View Single Post
  #1  
Old 03-14-2012, 11:12 PM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Giáo trình kinh tế công

Kinh tế học công cộng là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân khoa học kinh tế. Nó áp dụng những nguyên lý kinh tế học vào việc phân tích hoạt động của khu vực kinh tế công cộng. Nó giải thích vai trò kinh tế của nhà nước trên cơ sở khả năng sửa chữa các thất bại của thị trường, và cố gắng làm sáng tỏ những lý do dẫn đến thất bại của nhà nước. Trong môn học những vấn đề kinh tế cơ bản như: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? Vấn đề ra quyết định tập thể diễn ra như thế nào? được nghiên cứu gắn liền với sự tồn tại của khu vực công cộng.Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

giao_trinh_kinh_te_cong

Trả Lời Với Trích Dẫn