View Single Post
  #2  
Old 10-23-2014, 08:10 PM
Tuyết Shyn Tuyết Shyn is offline
Junior Member
 
Tham gia: Oct 2014
Tổng số bài gởi: 1Trích:
Trích bởi dovanluon View Post
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tiến trình gia nhập và phân hủy lá rụng trong các khu rừng đồng bằng nhiệt đới gió mùa của Việt Nam và sự ảnh hưởng của nó lên số lượng quần đoàn động vật đất. Đánh giá thực nghiệm vai trò chức năng của động vật đất trong các quá trình phân hủy xác thực vật.
sao ko download được nhỉ ?

Trả Lời Với Trích Dẫn