View Single Post
  #1  
Old 03-07-2012, 07:33 AM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 8,046


Giáo trình hán ngữ tập 2 - quyển thượng ( quyển 3 )

Tác giả: Dương Ký Châu
Biên dịch và bổ sung: Trần Thị Thanh Liêm
Giáo trình hán ngữ tập 2 - quyển thượng ( quyển 3)
Gồm 15 bài từ bài 31 ~ bài 45, cùng bài đọc và bài tập thực hành kèm theo mỗi bài.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Giáo trình hán ngữ tập 2 - quyển thượng ( quyển 3 )

Trả Lời Với Trích Dẫn