View Single Post
  #1  
Old 03-02-2012, 12:49 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 8,056


Bài giảng lập trình Windows và bài tập

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về phương pháp lập trình trên môi trường Windows

Cơ chế quản lý chương trình và xử lý thông điệp trên MS Windows
Lập trình giao diện đồ họa - người dùng (GUI)
Cơ chế giao tiếp thiết bị đồ họa (GDI)
Cơ chế quản lý bộ nhớ, tập tin.
Môn học này trình bày phương pháp lập trình API trên Windows 32 và kỹ thuật lập trình MFC với ngôn ngữ minh họa là Visual C++ 6.0
Tạo cho sinh viên một nền tảng trong việc tiếp thu các ngôn ngữ lập trình cấp cao khác trên Windows như: Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#, Visual basic.Net, J Builder, Java...
Tạo cho sinh viên một kiến thức cơ bản để có thể tự nghiên cứu tiếp các vấn đề khác trong việc lập trình trên Windows như: DDE, OLE, giao tiếp với thiết bị ngoại vi, ...

Kiến thức

Có kiến thức cơ bản về lập trình trong môi trường Windows
Lập trình giao diện người dùng
Phương pháp trình giao tiếp hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Lập trình sử dụng DLL, Component,…

Kỹ năng

Sử dụng được công cụ Visual C++
Xây dựng được ứng dụng đồ họa
Xây dựng được ứng dụng quản lý tương tác với CSDL SQL Server 2000
Xây dựng được ứng dụng tích hợp một số Third-Party Component
Sử dụng được một số công cụ tạo Report như: Crystal Report, C1 Report.

Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Toán – Tin Học

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Bài giảng


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Bài tập và bài giải


thay đổi nội dung bởi: nothing245, 03-02-2012 lúc 01:00 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn