View Single Post
  #1  
Old 02-26-2012, 10:25 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 8,578


Bài tập phép biến hình - Hình học 11 nâng cao (đủ dạng)

Bài tập phép biến hình - Chương 1 Hình học 11 nâng cao (đủ dạng) bao gồm lý thuyết cơ bản, các dạng toán, bài tập có lời giải theo 8 vấn đề dưới đây:

Vấn đề 1: Phép dời hình
Vấn đề 2: Phép tịnh tiến
Vấn đề 3: Phép đối xứng trục
Vấn đề 4: Phép đối xứng tâm
Vấn đề 5: Phép quay
Vấn đề 6: Hai hình bằng nhau
Vấn đề 7: Phép vị tự
Vấn đề 8: Phép phép đồng dạng


Trả Lời Với Trích Dẫn