View Single Post
  #1  
Old 02-24-2012, 08:02 PM
duongdd duongdd is offline
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,439
Send a message via Yahoo to duongdd


Liên minh chiến đấu Việt - Lào trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 1954 - 1975

Vấn đề liên minh ba nước Đông Dương nói chung và liên minh Việt - Lào nói riêng đã được Đảng ta luôn coi là một trong những vấn đề chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với cách mạng 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong mối quan hệ mật thiết ấy thì sự liên minh Việt - Lào được thực hiện sớm, hiệu quả và bền vững hơn cả.

Việt Nam và Lào là hai quốc gia có mối quan hệ mật thiết từ lâu đời, hoàn cảnh lịch sử và địa lý đã sớm gắn bó sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước. Từ khi thực dân Pháp xâm lược các nước Đông Dương, hai dân tộc Việt, Lào có chung một kẻ thù, cùng chung một mục tiêu là độc lập, tự do; sự liên minh chiến đấu để giải phóng dân tộc trở thành tự nhiên, gắn bó và ngày càng bức xúc hơn. Đặc biệt, từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời cùng lãnh đạo cách mạng ba nước thì mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt, Lào được nâng lên một trình độ mới.


Trả Lời Với Trích Dẫn