View Single Post
  #1  
Old 02-24-2012, 10:17 AM
duongdd duongdd is offline
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,439
Send a message via Yahoo to duongdd


Phim tài liệu: Âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá CNXH, trước hết là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch là vấn đề có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam; là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Part 1

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Part 2

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Part 3

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Part 4

Trả Lời Với Trích Dẫn