Ðề tài: Cơ kết cấu 2
View Single Post
  #1  
Old 02-23-2012, 03:43 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Cơ kết cấu 2

Tính chuyển vị của hệ thanh chịu các nguyên nhân khác nhau. Các phương pháp cơ bản để tính kết cấu siêu tĩnh như: Phương pháp Lực, Phương pháp Chuyển vị, Phương pháp hỗn hợp. Ngoài ra cách xác định đường ảnh hưởng cho kết cấu tĩnh định và siêu tĩnh bằng phương pháp động cũng đươc tính đến.

Tài liệu tham khảo:
- Cơ học kết cấu 2 - Lều Thọ Trình .
- Bài tập Cơ học kết cấu 2 - Lều Thọ Trình .
- Fundamentals of Structural Analysis - H. H. West and L. F. Geschwindner .
- Structural Analysis - A. Kassimali .
- Structural Engineering Handbook - Chen Wai-Fah .
Bài giảng Cơ kết cấu 2
Tác giả: PGS.TS. Trương Tích Thiện
Loại tài liệu: Bài giảng
Sơ lược:


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Bài giảng


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Bài tập


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Tài liệu tham khảo Cơ kết cấu 2: Sức bền vật liệu 1

Trả Lời Với Trích Dẫn