Ðề tài: Business Writing 2
View Single Post
  #1  
Old 02-21-2012, 04:53 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Business Writing 2

Giúp cho sinh viên áp dụng những kiến thức cơ bản về cách viết các loại thư tín, biên bản ghi nhớ, báo cáo…, để viết thành thạo những loại hình này.
Cung cấp các loại hình viết trong lãnh vực thương mại khác như thư mời, than phiền, yêu cầu, đề nghị, phản hồi, viết báo cáo.
· Giáo trình chính: Writing For The Real World (Introduction to Business Writing) của Roger Barnard/ Antoinette) nhà xuất bản Oxford
· Các sách tham khảo:
Send me a message
Send me an update
o Writing tasks
Bài giảng Business Writing 2
Tác giả: Nguyễn Văn Nam
Loại tài liệu: Bài giảng
Sơ lược:
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

BUSINESS_2_VB1_-_NTTHA_-_WEEK_3-7.pdf

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

BUSINESS_WRITING_2.pdfBài giảng Business Writing 2 - Năm học 2011 - 2012
Tác giả: Ngô Thị Thu Hà
Loại tài liệu: Bài giảng

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

BUSINESS_WRITING_2_-_NTTHA_-_WEEK_1-2.pdf

Trả Lời Với Trích Dẫn